Zoeken


Soort
Status
Partij
Vraag gesteld aan
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 47
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 5
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 4
Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Economische Zaken 1
Meer...
Staatssecretaris en Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1
Staatssecretaris en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1
Staatssecretaris en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Inspectie verzwijgt misstanden. Rapport 1
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1
Staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport 1
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Economische Zaken 1
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat het aantal rechtszaken 1
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Financiën 1
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de onderhandelingen van zeven Westfriese gemeenten 1
minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de ministers van Financiën en van Economische Zaken 1
staatssecretaris en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat er twijfels zijn 1
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Financiën 1
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Vraag gesteld aan
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 47
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 5
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 4
Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Economische Zaken 1
Meer...
Staatssecretaris en Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1
Staatssecretaris en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1
Staatssecretaris en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Inspectie verzwijgt misstanden. Rapport 1
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1
Staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport 1
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Economische Zaken 1
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat het aantal rechtszaken 1
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Financiën 1
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de onderhandelingen van zeven Westfriese gemeenten 1
minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de ministers van Financiën en van Economische Zaken 1
staatssecretaris en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat er twijfels zijn 1
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Financiën 1
Datum
Van:
Tot:

74 resultaten

Het bericht dat de ouderenzorg slecht voorbereid is op een hittegolf
Vragen van de leden Van Gerven en Leijten (beiden SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de ouderenzorg slecht voorbereid is op een hittegolf (ingezonden 18 juli 2013). ...

Het bericht dat er twijfels zijn over de dood van een bewoner in een zorginstelling
Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat er twijfels zijn over de dood van een bewoner in een zorginstelling (ingezonden 22 juli 2013). ...

De massaontslagen in de zorg
Vragen van de leden Van Gerven en Leijten (beiden SP) aan de staatssecretaris en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de massaontslagen in de zorg (ingezonden 22 juli 2013). ...

Hoe de tabaksindustrie de tabakswinkelier voor haar karretje spant
Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de ministers van Financiën en van Economische Zaken over het artikel «De macht van de tabakslobby, hoe de industrie de winkelier voor haar karretje spant» (ingezonden 13 augustus 2013). ...

Het bericht ‘Den Haag en tabak’
Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Financiën over het bericht «Den Haag en tabak» (ingezonden 5 september 2013). ...

Reclame voor e-sigaretten
Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over reclame voor e-sigaretten (ingezonden 11 september 2013). ...

Het bericht ‘Transitie doet administratieve lasten met 30 procent groeien’
Vragen van de leden Van Gerven en Leijten (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Transitie doet administratieve lasten met 30 procent groeien» (ingezonden 11 december 2015). ...

De stelling ‘Een patiënt heeft het recht zelf te beslissen waar hij/zij de laatste levensfase wil verblijven’
Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de stelling «Een patiënt heeft het recht zelf te beslissen waar hij/zij de laatste levensfase wil verblijven» (ingezonden 18 december 2015). ...

Het bericht ‘Inspectie verzwijgt misstanden. Rapport over grove fouten Helders verzorgingshuis geheimgehouden’.
Vragen van de leden Leijten en Van Gerven (beiden SP) aan de Staatssecretaris en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Inspectie verzwijgt misstanden. ...

De onderhandelingen van zeven Westfriese gemeenten over de thuiszorg
Vragen van de leden Siderius en Van Gerven (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de onderhandelingen van zeven Westfriese gemeenten over de thuiszorg (ingezonden 23 december 2015). ...

Grote prijsverschillen voor zorg tussen gemeenten
Vragen van de leden Leijten en Van Gerven (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over grote prijsverschillen voor zorg tussen gemeenten (ingezonden 23 december 2015). ...

Het bericht dat de top van TSN Thuiszorg zich achter de schermen ontdaan heeft van aansprakelijkheid bij faillissement
Vragen van de leden Siderius en Van Gerven (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de top van TSN Thuiszorg zich achter de schermen ontdaan heeft van aansprakelijkheid bij faillissement. ...

De grote onzekerheid voor thuiszorgmedewerkers en cliënten na thuiszorgwissel in Amstelveen
Vragen van de leden Leijten en Van Gerven (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de grote onzekerheid voor thuiszorgmedewerkers en cliënten na thuiszorgwissel in Amstelveen (ingezonden 28 december 2015). ...

De situatie bij Altenova
Vragen van de leden Leijten en Van Gerven (beiden SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de situatie bij Altenova (ingezonden 8 november 2012). ...

Het bericht ‘Inzet ID-scanners bij leeftijdscontrole tabak in strijd met Wet bescherming persoonsgegevens’
Vragen van de leden Van Gerven en Leijten (beiden SP) aan de Staatssecretaris en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Inzet ID-scanners bij leeftijdscontrole tabak in strijd met Wet bescherming persoonsgegevens» (ingezonden 13 januari 2016). ...

Het bericht ‘De kindermaag gamet lekker mee’
Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «De kindermaag gamet lekker mee» (ingezonden 13 januari 2016). ...

Een nieuw megalomaan project in de zorg
Vragen van de leden Leijten en Van Gerven (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een nieuw megalomaan project in de zorg (ingezonden 22 januari 2016). ...

De bezetting van de gemeentehuizen van Hollands Kroon en Bronckhorst door actievoerende thuiszorgmedewerkers die strijden voor hun baan
Vragen van de leden Leijten en Van Gerven (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de bezetting van de gemeentehuizen van Hollands Kroon en Bronckhorst door actievoerende thuiszorgmedewerkers die strijden voor hun baan (ingezonden 23 februari 2016). ...

De harde kritiek op de overgehevelde jeugdzorg
Vragen van de leden Van Gerven en Leijten (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de harde kritiek op de overgehevelde jeugdzorg (ingezonden 23 februari 2017). ...

Het bericht dat gemeenten in Zuid-Holland korten op het pgb
Vragen van de leden Van Gerven en Leijten (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat gemeenten in Zuid-Holland korten op het pgb (ingezonden 3 maart 2017). ...