Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

35 resultaten

Mantelzorgers die weinig steun hebben aan hun baas
Vragen van het lid Dik-Faber en Schouten (beiden ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over mantelzorgers die weinig steun hebben aan hun baas (ingezonden 7 juni 2013). ...

Het bericht ‘Drinken tijdens zwangerschap kan gewoon’
Vragen van de leden Bruins Slot (CDA), Dik-Faber (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Drinken tijdens zwangerschap kan gewoon» (ingezonden 21 juni 2013). ...

Experimenten met cannabisverstrekking
Vragen van de leden Segers en Dik-Faber (ChristenUnie) aan de minister van Veiligheid en Justitie en aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en sport over experimenten met cannabisverstrekking (ingezonden 18 september 2013). ...

Zorgcentrum Geerestein
Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over zorgcentrum Geerestein (ingezonden 8 oktober 2013). ...

Het bericht 'Minder ziekenhuisopnames door casemanager palliatieve zorg'
Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Dik-Faber (ChristenUnie) en Krol (50PLUS) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Minder ziekenhuisopnames door casemanager palliatieve zorg» (ingezonden 18 december 2015). ...

De carnavalscampagne ‘drinken als een prins’
Vragen van de leden Voordewind en Dik-Faber (beiden ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport over de carnavalscampagne «drinken als een prins» (ingezonden 21 februari 2014). ...

De vermeende angstcultuur bij Zorggroep Charim
Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de vermeende angstcultuur bij Zorggroep Charim (ingezonden 13 januari 2016). ...

Het onderzoek naar tienerzwangerschappen
Vragen van de leden Van der Staaij (SGP) en Dik-Faber (ChristenUnie) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het onderzoek naar tienerzwangerschappen (ingezonden 21 januari 2016). ...

Een verzekeraar die wijkverpleegkundigen passeert met nieuw pgb-beleid
Vragen van de leden Voortman (GroenLinks), Dik-Faber (ChristenUnie), Bruins-Slot (CDA), Van der Staaij (SGP) en Bergkamp (D66) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een verzekeraar die wijkverpleegkundigen passeert met nieuw pgb-beleid (ingezonden 18 februari 2016). ...

Het bericht "Zilveren kruis smeert verstandelijk beperkten wurgcontract aan"
Vragen van de leden Keijzer (CDA), Bergkamp (D66), Potters (VVD), Otwin vanDijk (PvdA), Leijten (SP), Agema (PVV), Dik-Faber (CU), Van der Staaij (SGP) en Krol (50PLUS) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Zilveren kruis smeert verstandelijk beperkten wurgcontract aan» (ingezonden 24 februari 2016). ...

De risico’s van een curettage na een miskraam of tijdens een abortus provocatus
Vragen van de leden Van der Staaij (SGP) en Dik-Faber (ChristenUnie) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de risico’s van een curettage na een miskraam of tijdens een abortus provocatus (ingezonden 31 maart 2017). ...

Het essay ‘De apotheek is geen euthanasie-automaat’
Vragen van de leden Van der Staaij (SGP) en Dik-Faber (ChristenUnie) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het essay «De apotheek is geen euthanasie-automaat» (ingezonden 11 april 2017). ...

De kosten voor koosjere maaltijden in zorgcentra
Vragen van de leden Dik-Faber (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de kosten voor koosjere maaltijden in zorgcentra (ingezonden 12 april 2017). ...

Klachten inzake de uitvoering van de zogenoemde Backpay-regeling
Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over klachten inzake de uitvoering van de zogenoemde Backpay-regeling (ingezonden 14 juni 2017). ...

De schadelijke gevolgen van de HeatStick voor de volksgezondheid
Vragen van de leden Dik-Faber (ChristenUnie) en Kooiman (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de schadelijke gevolgen van de HeatStick voor de volksgezondheid (ingezonden 20 juni 2017) Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Dik-Faber (ChristenUnie) en Kooiman (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de schadelijke gevolgen van de HeatStick voor de volksgezondheid (ingezonden 20 juni 2017) Vraag 1 Kent u het product IQOS/HEETS HeatStick van Philip Morris? ...

Vastgoed in de zorg
Vragen van de leden Keijzer (CDA) en Dik-Faber (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over vastgoed in de zorg (ingezonden 30 november 2016). ...

Rookruimtes in de horeca
Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over rookruimtes in de horeca (ingezonden 25 april 2016). ...

Driezorg in Zwolle en de Wet normering topinkomens
Vragen van de leden Dik-Faber en Schouten (beiden ChristenUnie) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over Driezorg in Zwolle en de Wet normering topinkomens (ingezonden 6 juni 2016). ...

Jong ouderschap naar aanleiding van het congres Jong en Ouder
Vragen van de leden Dik-Faber (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) aan de Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over jong ouderschap naar aanleiding van het congres Jong en Ouder (ingezonden 9 juni 2016). ...

Rookruimtes in de horeca
Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over rookruimtes in de horeca (ingezonden 28 juni 2016) Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over rookruimtes in de horeca (ingezonden 28 juni 2016) Vraag 1 Herinnert u zich de antwoorden op eerdere vragen over rookruimtes in de horeca? ...