Zoeken


Soort
Status
Partij
Vraag gesteld aan
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 49
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 10
Staatssecretaris en Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 7
Staatssecretaris en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 4
ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 4
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Vraag gesteld aan
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 49
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 10
Staatssecretaris en Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 7
Staatssecretaris en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 4
ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 4
Datum
Van:
Tot:

97 resultaten

De massaontslagen in de zorg
Vragen van de leden Van Gerven en Leijten (beiden SP) aan de staatssecretaris en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de massaontslagen in de zorg (ingezonden 22 juli 2013). ...

Het bericht "Kamer te snel leeg bij overlijden"
Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Kamer te snel leeg bij overlijden» (ingezonden 12 augustus 2013). ...

Het bericht ‘Inspectie verzwijgt misstanden. Rapport over grove fouten Helders verzorgingshuis geheimgehouden’.
Vragen van de leden Leijten en Van Gerven (beiden SP) aan de Staatssecretaris en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Inspectie verzwijgt misstanden. ...

De continuïteit van hospicezorg
Vragen de leden Bergkamp (D66) en Van der Staaij (SGP) aan de Staatssecretaris en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de continuïteit van hospicezorg (ingezonden 24 december 2015). ...

Jongeren die gemakkelijk onbeperkt kunnen drinken op oudejaarsavond
Vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris en Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over jongeren die gemakkelijk onbeperkt kunnen drinken op oudejaarsavond (ingezonden 31 december 2015). ...

Het bericht dat zorgmedewerkers opnieuw geïntimideerd worden
Vragen van het lid Siderius (SP) aan de Staatssecretaris en Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat zorgmedewerkers opnieuw geïntimideerd worden (ingezonden 7 februari 2014). ...

VAR-verklaringen voor zzp’ers
Vragen van de leden Van Weyenberg, Bergkamp en Koolmees (allen D66) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over VAR-verklaringen voor zzp’ers (ingezonden 10 februari 2014). ...

Zzp’ers in de zorg die geen VAR-wuo krijgen
Vragen van het lid Siderius (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Financiën over zzp’ers in de zorg die geen VAR-wuo krijgen (ingezonden 11 februari 2014) Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Siderius (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Financiën over zzp’ers in de zorg die geen VAR-wuo krijgen (ingezonden 11 februari 2014) Vraag 1 Hebt u kennisgenomen van het artikel «Net sluit zich rond zzp’ers in de zorg»1 2? ...

Gehoorschade bij de jeugd
Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie) en Bruins Slot (CDA) aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over gehoorschade bij de jeugd (ingezonden 4 oktober 2012). ...

Verontrustende cijfers over gehoorschade
Vragen van het lid Wolbert (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over verontrustende cijfers over gehoorschade (ingezonden 5 oktober 2012). ...

Maatregelen die moeten voorkomen dat mensen gaan roken
Vragen van het lid Hilkens (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over maatregelen die moeten voorkomen dat mensen gaan roken (ingezonden 6 november 2012). ...

De toename van het aantal rokers
Vragen van het lid Dijkstra (D66) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de toename van het aantal rokers (ingezonden 6 november 2012). ...

De AWBZ tariefskorting in de vier grote steden
Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de AWBZ tariefskorting in de vier grote steden (ingezonden 7 november 2012). ...

Het opzeggen van het lidmaatschap van de Pompidou Groep
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de ministers van Volksgezondheid Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over het opzeggen van het lidmaatschap van de Pompidou Groep (ingezonden 9 november 2012). ...

Het toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op de ouderenzorg
Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op de ouderenzorg (ingezonden 9 november 2012). ...

De impact van voorgenomen bezuinigingen in het regeerakkoord voor de langdurige ouderenzorg in Nederland
Vragen van de leden Keijzer en Heerma (beiden CDA) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de impact van voorgenomen bezuinigingen in het regeerakkoord voor de langdurige ouderenzorg in Nederland (ingezonden 9 november 2012). ...

De werkwijze van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
Vragen van de leden Bouwmeester en Kuzu (beiden PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de werkwijze van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) (ingezonden 9 november 2012). ...

Het feit dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg geen dagboek over de situatie in een verpleeghuis in ontvangst wilde nemen
Vragen van het lid Leijten (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het feit dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg geen dagboek over de situatie in een verpleeghuis in ontvangst wilde nemen (ingezonden 14 november 2012). ...

Het bericht dat de voedingsindustrie via internet de regels over reclame voor kinderen omzeilt
Vragen van het lid Wolbert (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de voedingsindustrie via internet de regels over reclame voor kinderen omzeilt (ingezonden 4 december 2012). ...

Drugsgebruik in het speciaal onderwijs
Vragen van de leden Hilkens en Ypma (beiden PvdA) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over drugsgebruik in het speciaal onderwijs (ingezonden 20 december 2012). ...