Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

32 resultaten

Het bericht dat een in afwachting van hoger beroep zijnde veroordeelde zedendelinquent een baan in de gehandicaptenzorg kon krijgen
Vragen van de leden Leijten en Kooiman (beiden SP) en Oskam (CDA) aan de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over het bericht dat een in afwachting van hoger beroep zijnde veroordeelde zedendelinquent een baan in de gehandicaptenzorg kon krijgen (ingezonden 16 mei 2013). ...

Het bericht dat bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland onder verscherpt toezicht is gesteld
Vragen van het lid Van der Burg (VVD) aan de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over het bericht dat bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland onder verscherpt toezicht is gesteld (ingezonden 12 oktober 2012). ...

Een innovatieplatform ten behoeve van de transitie jeugdzorg
Vragen van het lid Ypma (PvdA) aan de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over een innovatieplatform ten behoeve van de transitie jeugdzorg (ingezonden 14 november 2012). ...

het bericht 'Minder kinderen in jeugdinstellingen in Zeeland'
Vragen van de leden Ypma en Albert De Vries (beiden PvdA) aan de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over het bericht minder kinderen in jeugdinstellingen in Zeeland (ingezonden 16 november 2012). ...

Een dreigend tekort van menskracht bij de GGD door de toestroom van vluchtelingen
Vragen van de leden Wolbert en Kuiken (beiden PvdA) aan de Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over een dreigend tekort van menskracht bij de GGD door de toestroom van vluchtelingen (ingezonden 22 januari 2016). ...

Het bericht "Nederland als grootproducent van neppeuken"
Vragen van het lid Rebel (PvdA) aan de Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over Nederland als grootproducent van neppeuken (ingezonden 5 juni 2015). ...

Het bericht dat slachtoffers van geweld te lang moeten wachten op hulp in Gelderland
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over het bericht dat slachtoffers van geweld te lang moeten wachten op hulp in Gelderland (ingezonden 6 juli 2015). ...

Het bericht dat het kabinet lak heeft aan het medisch beroepsgeheim in de jeugdzorg (vervolgvragen naar aanleiding van het antwoord op eerdere vragen)
Vragen van het lid Bergkamp (D66) en het lid Keijzer (CDA) aan de Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over het bericht dat het kabinet lak heeft aan het medisch beroepsgeheim in de jeugdzorg (vervolgvragen naar aanleiding van het antwoord op eerdere vragen) (ingezonden op 23 juli 2015). ...

Het bericht dat jeugdzorg niet toegerust is op Syriëgangers
Vragen van de leden Bergkamp en Berndsen-Jansen (beiden D66) aan de Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over het bericht dat jeugdzorg niet toegerust is op Syriëgangers (ingezonden 17 augustus 2015) Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Bergkamp en Berndsen-Jansen (beiden D66) aan de Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over het bericht dat jeugdzorg niet toegerust is op Syriëgangers (ingezonden 17 augustus 2015) Vraag 1 Kent u de berichten «Kinderbescherming: jeugdzorg niet toegerust op Syriëgangers», en «Ze wilden naar Syrië maar zitten vast. ...

De zorgelijke berichten over de zorg van "hulporganisatie" stichting Stoploverboys.nu
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over de zorgelijke berichten over de zorg van «hulporganisatie» stichting Stoploverboys.nu (ingezonden 31 augustus 2015) Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over de zorgelijke berichten over de zorg van «hulporganisatie» stichting Stoploverboys.nu (ingezonden 31 augustus 2015) Vraag 1 Wat is uw reactie over de zorgelijke berichten over de zorgverlening van «hulporganisatie» stichting Stoploverboys.nu? ...

Het bericht dat oud-cliënten van Boriz BV onder druk worden gezet hun klachten in te trekken
Vragen van de leden Leijten en Kooiman (beiden SP) aan de Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over het bericht dat oud-cliënten van Boriz BV onder druk worden gezet om hun klachten in te trekken (ingezonden 3 september 2015) Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Leijten en Kooiman (beiden SP) aan de Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over het bericht dat oud-cliënten van Boriz BV onder druk worden gezet om hun klachten in te trekken (ingezonden 3 september 2015) Vraag 1 Wat is uw reactie op het bericht dat Boriz BV haar oud-cliënten onder druk zet om hun klachten in te trekken? ...

Het bericht dat slachtoffers van loverboys niet de noodzakelijke hulp krijgen
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over het bericht dat slachtoffers van loverboys niet de noodzakelijke hulp krijgen (ingezonden 10 september 2015). ...

Onveilige uitwisseling van gegevens tussen gemeenten en behandelaars in de jeugd-ggz
Vragen van de leden Oosenbrug en Ypma (beiden PvdA) aan de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over onveilige uitwisseling van gegevens tussen gemeenten en behandelaars in de jeugd-ggz (ingezonden 1 oktober 2015). ...

Het bericht dat er een aanmeldstop is bij een jeugd-GGZ praktijk
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over het bericht dat er een aanmeldstop is bij een jeugd-GGZ praktijk (ingezonden 2 oktober 2015). ...

Het bericht dat Veilig Thuis tekort schiet in haar taken
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over het bericht dat Veilig Thuis tekort schiet in haar taken (ingezonden 10 december 2015). ...

Meer vechtscheidingen door het verplichte ouderschapsplan
Vragen van de leden Ypma en Recourt (beiden PvdA) aan de Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over meer vechtscheidingen door het verplichte ouderschapsplan (ingezonden 3 maart 2014). ...

Het bericht dat de zorg voor kinderen in gevaar is
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de zorg voor kinderen in gevaar is (ingezonden 6 maart 2014). ...

Het ouderschapsplan
Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP) en Keijzer (CDA) aan de Staatssecretarissen van Volksgezondheid Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over het ouderschapsplan (ingezonden 7 maart 2014). ...

Het bericht dat jongeren nog steeds geen passende zorg krijgen vanaf hun 18e levensjaar
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over het bericht dat jongeren nog steeds geen passende zorg krijgen vanaf hun 18e levensjaar (ingezonden 12 maart 2014). ...

Seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen
Vragen van het lid Van der Burg (VVD) aan de Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen (ingezonden 14 april 2014). ...