Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

4 resultaten

Het bericht dat er een sterke groei is van het aantal gezinnen dat bij de noodopvang belandde
Vragen van de leden Kooiman en Beckerman (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat er een sterke groei is van het aantal gezinnen dat bij de noodopvang belandde (ingezonden 7 augustus 2017). ...

Het al dan niet verplicht aanbesteden in de zorg
Vragen van de leden Bergkamp en Raemakers (beiden D66) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het al dan niet verplicht aanbesteden in de zorg (ingezonden 9 mei 2017). ...

Het bericht dat de VNG een pilot ‘reguleren mengvormen winkel/horeca’ start
Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat de VNG een pilot «reguleren mengvormen winkel/horeca» start (ingezonden 25 november 2015). ...

Het advies objectief verdeelmodel Wmo 2015 van de Raad voor de financiële verhoudingen
Vragen van de leden Bruins Slot en Keijzer (beiden CDA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het advies objectief verdeelmodel Wmo 2015 van de Raad voor de financiële verhoudingen (ingezonden 4 november 2014). ...