Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

7 resultaten

Het bericht ‘Inspectie verzwijgt misstanden. Rapport over grove fouten Helders verzorgingshuis geheimgehouden’.
Vragen van de leden Leijten en Van Gerven (beiden SP) aan de Staatssecretaris en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Inspectie verzwijgt misstanden. ...

De continuïteit van hospicezorg
Vragen de leden Bergkamp (D66) en Van der Staaij (SGP) aan de Staatssecretaris en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de continuïteit van hospicezorg (ingezonden 24 december 2015). ...

De AWBZ tariefskorting in de vier grote steden
Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de AWBZ tariefskorting in de vier grote steden (ingezonden 7 november 2012). ...

Het bericht ‘Inzet ID-scanners bij leeftijdscontrole tabak in strijd met Wet bescherming persoonsgegevens’
Vragen van de leden Van Gerven en Leijten (beiden SP) aan de Staatssecretaris en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Inzet ID-scanners bij leeftijdscontrole tabak in strijd met Wet bescherming persoonsgegevens» (ingezonden 13 januari 2016). ...

Het faillissement van Freecare
Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Staatssecretaris en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het faillissement van Freecare (ingezonden 17 maart 2016). ...

Het bericht dat de helft van de zorgverleners vindt dat de zorg is verslechterd
Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Staatssecretaris en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de helft van de zorgverleners vindt dat de zorg is verslechterd (ingezonden 25 oktober 2013). ...

Zwangeren die alcohol blijven drinken
Vragen van de leden Wolbert en Rebel (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over zwangeren die alcohol blijven drinken (ingezonden 21 november 2013). ...