Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

31 resultaten

Het bericht dat een heftige tripdrug vrij verkrijgbaar is
Vragen van het lid Bontes (PVV) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat een heftige tripdrug vrij verkrijgbaar is (ingezonden 6 juni 2013). ...

Aanvullende vragen over het overlijden van een verstandelijk beperkte vrouw
Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Veiligheid en Justitie over het overlijden van een verstandelijk beperkte vrouw (ingezonden 7 augustus 2013). ...

Het aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van vervuilde xtc pillen
Vragen van de leden Bergkamp en Berndsen-Jansen (beiden D66) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Veiligheid en Justitie over het aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van vervuilde xtc pillen (ingezonden 11 september 2013). ...

Het bericht dat het Bureau Medicinale Cannabis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wiet gaat leveren voor een Utrechts experiment met hasjverstrekking aan mensen met psychiatrische problemen
Vragen van de leden Bruins Slot en Oskam (beiden CDA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat het Bureau Medicinale Cannabis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wiet gaat leveren voor een Utrechts experiment met hasjverstrekking aan mensen met psychiatrische problemen (ingezonden 16 september 2013). ...

De afkoop van het regresrecht waardoor letselschadeslachtoffers gedupeerd raken
Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Ministers van Veiligheid en Justitie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de afkoop van het regresrecht waardoor letselschadeslachtoffers gedupeerd raken (ingezonden 1 juni 2017). ...

Het bericht dat Zeeuwse gemeenten medische gegevens eisen van kinderen
Vragen van de leden Oosenbrug, Vermue en Ypma (allen PvdA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat Zeeuwse gemeenten medische gegevens eisen van kinderen (ingezonden 3 mei 2016). ...

Het bericht 'Nieuwe drug vervangt de zware XTC-pil'
Vragen van de leden Bruins Slot en Van Toorenburg (beiden CDA) aan de Minister van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Nieuwe drug vervangt de zware XTC-pil» (ingezonden 12 mei 2016). ...

Zaken die te maken hebben met huiselijk geweld
Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Veiligheid en Justitie over zaken die te maken hebben met huiselijk geweld (ingezonden 4 juli 2016). ...

Gebruik van onderzoek naar drugsresten in rioolwater als aanvullend instrument naast andere drugsmonitoringmethoden
Vragen van de leden Segers (ChristenUnie) en Van derStaaij (SGP) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over gebruik van onderzoek naar drugsresten in rioolwater als aanvullend instrument naast andere drugsmonitoringmethoden (ingezonden 26 juni 2015). ...

Het bericht dat het aantal rechtszaken over zorg fors is gestegen
Vragen van de leden Van Gerven en Van Nispen (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat het aantal rechtszaken over zorg fors is gestegen (ingezonden 22 september 2015). ...

Het bericht van kindermishandeling in een tehuis voor jongeren met het Prader-Willi syndroom
Vragen van de leden Volp, Jacobi en Ypma (allen PvdA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht van kindermishandeling in een tehuis voor jongeren met het Prader-Willi syndroom (ingezonden 1 oktober 2015). ...

Minderjarige meisjes in de kelder van een belwinkel
Vragen van het lid Van der Burg (VVD) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en aan de Minister van Veiligheid en Justitie over minderjarige meisjes in de kelder van een belwinkel (ingezonden 3 november 2015). ...

Subsidieverlening aan organisaties voor slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk
Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Veiligheid en Justitie over subsidieverlening aan organisaties voor slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk (ingezonden 3 februari 2017). ...

Het bericht dat in Frankrijk wetgeving van kracht wordt die het aanmoedigen van anorexia strafbaar stelt
Vragen van de leden Gesthuizen en Leijten (beiden SP) aan de Minister van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat in Frankrijk wetgeving van kracht wordt die het aanmoedigen van anorexia strafbaar stelt (ingezonden 7 april 2015). ...

Het voornemen van het kabinet om de verheerlijking van anorexia te verbieden
Vragen van de leden Bruins Slot en Oskam (beiden CDA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Veiligheid en Justitie over het voornemen van het kabinet om de verheerlijking van anorexia te verbieden (ingezonden 9 april 2015). ...

Het proefschrift van dr. Peggy van der Pol ‘The Dynamics of Cannabis Use and Dependance’
Vragen van het lid Van der Steur (VVD) aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het proefschrift van dr. ...

Het onderzoek van KWR Watercycle Research Institute naar drugsresten in rioolwater
Vragen van de leden Segers en Dik-Faber (beiden ChristenUnie) aan de Minister van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderzoek van KWR Watercycle Research Institute naar drugsresten in rioolwater (ingezonden 28 mei 2014). ...

Het bericht dat smartshops levensgevaarlijke drugs verspreiden
Vragen van de leden Rebel (PvdA) en Van der Steur (VVD) aan de Minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat smartshops levensgevaarlijke drugs verspreiden (ingezonden 5 juni 2014). ...

Het bericht ‘Jeugdklinieken in nood door overheveling zorg’
Vragen van de leden Segers (ChristenUnie) en Siderius (SP) aan de Minister van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport over het bericht «Jeugdklinieken in nood door overheveling zorg» (ingezonden 11 augustus 2014). ...

Het wetenschappelijk onderzoek waaruit onder meer blijkt dat het gebruik van cannabis schadelijk is voor de gezondheid, leidt tot een lagere intelligentie en bijdraagt aan schoolverlaten
Vragen van de leden Van der Steur en Rutte (beiden VVD) aan de Minister van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het wetenschappelijk onderzoek waaruit onder meer blijkt dat het gebruik van cannabis schadelijk is voor de gezondheid, leidt tot een lagere intelligentie en bijdraagt aan schoolverlaten (ingezonden 29 oktober 2014). ...