Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

7 resultaten

Preventiebeleid (Dossier 32793)
Preventief gezondheidsbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 december 2016, over preventiebeleid Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 252 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 januari 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 14 december 2016 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en mevrouw Schippers, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 9 mei 2016 inzake de RIVM-monitor «de voedingsomgeving op scholen» (Kamerstuk 31 899, nr. ...

Gehandicaptenbeleid (Dossier 24170)
Gehandicaptenbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 december 2016, over gehandicaptenbeleid Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 156 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 18 januari 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 21 december 2016 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 10 juli 2014 met de voortgangsrapportage in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (Kamerstuk 33 750 XVI, nr. 109); − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 22 december 2014 met de voortgangsrapportage over geweld in afhankelijkheidsrelaties en de midterm review kindermishandeling (Kamerstuk 28 345, nr. 135); − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 15 juni 2015 met de voortgangsrapportage over geweld in afhankelijkheidsrelaties en voorzetting van Actieplan «Ouderen in veilige handen» (Kamerstuk 28 345, nr. 136); − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 23 mei 2016 met de reactie op het SCP-rapport «Zorg beter begrepen» (Kamerstuk 29 538, nr. 217); − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 28 juni 2016 over de stand van zaken van uitvoering van de moties m.b.t wetsvoorstellen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Kamerstuk 33 990, nr. 59); − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 1 juli 2016 inzake Samen werken aan een betere gehandicaptenzorg (Kamerstuk 24 170, nr. 152); − de voortgangsbrief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 14 november 2016 inzake de Europese Toegankelijkheidsakte (Kamerstuk 21 501-31, nr. ...

Voortgang trekkingsrechten PGB (Dossier 25657)
Persoonsgebonden Budgetten; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 december 2016, over Voortgang trekkingsrechten PGB Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 281 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 18 januari 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 21 december 2016 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 2 november 2016 met de voortgangsrapportage trekkingsrecht 1 november 2016 (Kamerstuk 25 657, nr. 273); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 27 oktober 2016 inzake de bestuurlijke afspraken Zvw-pgb (Kamerstuk 25 657, nr. 272); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 16 december 2016 over de voortgang portaal, pgb-Wlz en pgb-Zvw (Kamerstukken 25 657 en 28 828, nr. ...

Decentralisatie Wmo/Wijkverpleging/Palliatieve zorg (Dossier 29538)
Zorg en maatschappelijke ondersteuning; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 februari 2017, over Decentralisatie Wmo/Wijkverpleging/Palliatieve zorg Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 237 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 24 februari 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 1 februari 2017 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 2 september 2016 met informatie naar aanleiding van uitspraken CRvB over de Wmo (Kamerstuk 23 235, nr. ...

Ouderenmishandeling (Dossier 28345)
Aanpak huiselijk geweld; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 februari 2017, over Ouderenmishandeling Kamerstuk criminaliteit openbare orde en veiligheid Nr. 178 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 februari 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 8 februari 2017 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 3 december 2015 inzake onderzoek naar aard en omvang ouderenmishandeling (Kamerstuk 28 345, nr. ...

Verpleeghuiszorg (Dossier 31765)
Kwaliteit van zorg ; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 februari 2017, over Verpleeghuiszorg Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 265 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 1 maart 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 8 februari 2017 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 7 december 2016 inzake de impactanalyse personeelsleidraad (Kamerstuk 31 765, nr. ...

Alcohol- en Tabaksbeleid (Dossier 27565)
Alcoholbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 februari 2017, over Alcohol- en Tabaksbeleid Kamerstuk gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 159 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 8 maart 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 15 februari 2017 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 11 november 2014 inzake uitwerkingen toezeggingen algemeen overleg van 9 oktober over het alcoholbeleid alsmede een reactie op de brief van de Academie voor bijzondere wetten met betrekking tot de overdracht van het Expertisecentrum handhaving Drank- en Horecawet (DHW) naar het Trimbos-instituut (Kamerstuk 27 565, nr. 130); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 6 mei 2015 ter aanbieding van de uitkomsten van het onderzoek preventie- en handhavingsplannen DHW 2015 (Kamerstuk 27 565, nr. 133); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 28 april 2015 met de reactie op de brief van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP over G4-plannen die leiden tot supermarktbars en caféwinkels (Kamerstuk 27 565, nr. 132); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 18 mei 2015 met een reactie op het bericht van Leeftijdsgrens.com d.d. 22 april 2015 inzake het factsheet van de Universiteit Twente naar de beschikbaarheid van alcohol in filialen van supermarkten (Kamerstuk 27 565, nr. 134); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 22 oktober 2015 ter aanbieding van het onderzoek «Aankooppogingen alcohol door jongeren» en de toezegging inzake inzet van minderjarige testkopers (Kamerstuk 27 565, nr. 137); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 20 oktober 2015 met een reactie op het onderzoek van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP naar sluitingstijden in de horeca (Kamerstuk 27 565, nr. 136); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 1 februari 2016 over de voortgang alcohol januari 2016 (Kamerstuk 27 565, nr. 141); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 13 juni 2016 met een reactie op het verzoek van het lid Volp, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 26 april 2016 over het bericht «Artsen: zet alcohol op een lijn met sigaretten» (Kamerstuk 27 565, nr. 144); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 14 september 2016 inzake het onderzoek naar middelengebruik onder studenten (16–18 jaar) op mbo/hbo (Kamerstukken 34 300 XVI en 34300 VIII, nr. 172); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 3 oktober 2016 inzake onderzoeken alcoholgebruik en Drank- en Horecawet (Kamerstuk 27 565, nr. 147); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 5 december 2016 inzake het onderzoek invloed ophoging alcoholleeftijd op drugsgebruik, en Verkennend onderzoek blurring (Kamerstukken 24 077 en 27565, nr. 387); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 16 december 2016 met de evaluatie Drank- en Horecawet (Kamerstuk 27 565, nr. 149); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 27 oktober 2016 inzake diverse onderzoeken evaluatie DHW Naleving leeftijdgrens alcohol supermarktketens en slijters (Kamerstuk 27 565, nr. 148); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 9 februari 2017 met de stand van zaken van het onderzoek van de Auditdienst Rijk naar de notulen van de vergadering van het Directeuren Overleg Alcohol op 7 maart 2008 (Kamerstuk 27 565, nr. 150); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 24 september 2015 inzake verduidelijking invulling artikel 5.3 WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging (Kamerstuk 32 011, nr. 47); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 4 april 2016 inzake de tabak en elektronische sigaret (Kamerstuk 32 011, nr. 50); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 1 april 2016 inzake nalevings- en handhavingscijfers rookverbod en leeftijdsgrens 2015 (Kamerstuk 32 011, nr. 49); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 13 juli 2016 inzake het gebruik van e-sigaretten in publieke ruimtes (Herdruk) (Kamerstukken 32 793 en 32011, nr. 234); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 6 juli 2016 inzake naleving leeftijdsgrens alcohol en tabak 2016 (Kamerstuk 27 565, nr. 145); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 5 juli 2016 inzake onderzoek Jeugd en Riskant Gedrag 2015 (Kamerstukken 34 300 XVI en 34300 VIII, nr. 165); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 2 december 2016 over de stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de motie van het lid Volp over het convenant om een displayban in te voeren uiterlijk 1 juli afsluiten en reactie op de motie van de leden Dik-Faber en Volp over een displayban voor tabaksproducten (Kamerstuk 32 011, nr. 53); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 23 december 2016 inzake het convenant displayban tabaksproducten (Kamerstuk 32 011, nr. 55); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 10 februari 2017 met de voortgangsrapportage handhavingscijfers NVWA 2016 inzake naleving van de regels in de Tabaks- en rookwarenwet (Kamerstuk 32 011, nr. 57). ...