Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

120 resultaten

De e-sigaret
Vragen van het lid Rutte (VVD) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de e-sigaret (ingezonden 8 mei 2013). ...

Handhaving alcoholleeftijd
Vragen van het lid Rutte (VVD) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over handhaving alcoholleeftijd (ingezonden 24 september 2013). ...

Het bericht ‘Amsterdam wil versneld duizend extra huizen voor daklozen’
Vragen van het lid Berckmoes-Duindam (VVD) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Amsterdam wil versneld duizend extra huizen voor daklozen» (ingezonden 18 december 2015). ...

Bewindvoerders die bedreigd worden door zorgverleners op jacht naar pgb’s
Vragen van het lid Potters (VVD) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over bewindvoerders die bedreigd worden door zorgverleners op jacht naar pgb’s (ingezonden 21 december 2015). ...

De Digitale Vragenlijst Schoolkracht Voortgezet onderwijs 2012 van de GGD
Vragen van het lid Van der Burg (VVD) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Digitale Vragenlijst Schoolkracht Voortgezet onderwijs 2012 van de GGD (ingezonden 19 februari 2014). ...

Het bericht dat bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland onder verscherpt toezicht is gesteld
Vragen van het lid Van der Burg (VVD) aan de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over het bericht dat bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland onder verscherpt toezicht is gesteld (ingezonden 12 oktober 2012). ...

De explosieve groei van het aantal comazuipers
Vragen van het lid Ziengs (VVD) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de explosieve groei van het aantal comazuipers (ingezonden 3 februari 2016). ...

Het bericht dat ZZP-ers niet langer meer in de zorg kunnen werken
Vragen van de leden Schut-Welkzijn en Neppérus (beiden VVD) aan de Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Financiën over het bericht dat ZZP-ers niet langer meer in de zorg kunnen werken (ingezonden 12 februari 2016). ...

Het bericht "Zilveren kruis smeert verstandelijk beperkten wurgcontract aan"
Vragen van de leden Keijzer (CDA), Bergkamp (D66), Potters (VVD), Otwin vanDijk (PvdA), Leijten (SP), Agema (PVV), Dik-Faber (CU), Van der Staaij (SGP) en Krol (50PLUS) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Zilveren kruis smeert verstandelijk beperkten wurgcontract aan» (ingezonden 24 februari 2016). ...

De signalen dat gemeenten geen alfahulpen meer mogen inzetten
Vragen van het lid Hermans (VVD) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de signalen dat gemeenten geen alfahulpen meer mogen inzetten (ingezonden 7 juli 2017). ...

Lange wachttijden voor een plek in een verpleeghuis
Vragen van het lid Potters (VVD) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over lange wachttijden voor een plek in een verpleeghuis (ingezonden 1 augustus 2016). ...

De rapportage ‘Onderzoek naar goed bestuur binnen de Zorggroep Alliade te Heerenveen’
Vragen van het lid De Lange (VVD) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de rapportage «Onderzoek naar goed bestuur binnen de Zorggroep Alliade te Heerenveen» (ingezonden 12 augustus 2016). ...

Het bericht ‘Advocaat cliënten met pgb-schuld: ‘Instellingen komen wel héél makkelijk weg met misbruik’
Vragen van het lid Potters (VVD) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Advocaat cliënten met pgb-schuld: «Instellingen komen wel héél makkelijk weg met misbruik» (ingezonden 31 oktober 2016). ...

Het bericht 'Letselschade-uitkering verkeersslachtoffer moet belastingvrij'
Vragen van de leden Aukje deVries, Visser en Van Wijngaarden (allen VVD) aan de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Letselschade-uitkering verkeersslachtoffer moet belastingvrij» (ingezonden 22 november 2016). ...

De uitzending van De Monitor van 27 november 2016 betreffende zorgverlener Monte Christo
Vragen van het lid Potters (VVD) aan de Staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitzending van De Monitor van 27 november 2016 betreffende zorgverlener Monte Christo (ingezonden 1 december 2016). ...

Het bericht dat moleculaire drugs niet onder de Opiumwet vallen
Vragen van de leden Ziengs en Van Oosten (beiden VVD) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over het bericht dat moleculaire drugs niet onder de Opiumwet vallen (ingezonden 25 maart 2016). ...

De berichten ‘Rechtszaken dreigen rond deal Buurtzorg en Enschede als eerste gedaagd in TSN-zaak’
Vragen van het lid Schut-Welkzijn (VVD) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de berichten «Rechtszaken dreigen rond deal Buurtzorg en Enschede als eerste gedaagd in TSN-zaak» (ingezonden 11 april 2016). ...

Het bericht ‘Subsidie voor een werkster ook al verdien je genoeg’
Vragen van de leden Potters (VVD) en Keijzer (CDA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Subsidie voor een werkster ook al verdien je genoeg» (ingezonden 3 mei 2016). ...

Het bericht ‘Velpse zorginstelling Boriz fraudeerde; zorggeld ging in eigen zak in plaats van naar cliënten'
Vragen van het lid Potters (VVD) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Velpse zorginstelling Boriz fraudeerde; zorggeld ging in eigen zak in plaats van naar cliënten» (ingezonden 29 juni 2016). ...

Nota van wijziging (Dossier 34238)
Wijziging van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het wettelijk regelen van kwaliteitseisen voor de jeugdzorg op Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het toezicht en de handhaving hiervan door de inspectie jeugdzorg; Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk bestuur de nederlandse antillen en aruba jongeren zorg en gezondheid Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 4 maart 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 18.4.7a wordt in de omschrijving van het begrip «jeugdige» onder 2°, achter het eerste streepje de zinsnede «of vóór het bereiken van de leeftijd van achttien jaar is gebleken» vervangen door: of voor wie vóór het bereiken van de leeftijd van achttien jaar is gebleken. ...