Zoeken


Soort
Status
Partij
Vraag gesteld aan
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 210
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 44
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 20
Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 8
Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie 7
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Vraag gesteld aan
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 210
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 44
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 20
Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 8
Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie 7
Datum
Van:
Tot:

366 resultaten

Over de berichtgeving dat bezuinigingen op de AWBZ averechts werken
Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de berichtgeving dat bezuinigingen op de AWBZ averechts werken (ingezonden 3 mei 2013). ...

Het bericht dat een in afwachting van hoger beroep zijnde veroordeelde zedendelinquent een baan in de gehandicaptenzorg kon krijgen
Vragen van de leden Leijten en Kooiman (beiden SP) en Oskam (CDA) aan de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over het bericht dat een in afwachting van hoger beroep zijnde veroordeelde zedendelinquent een baan in de gehandicaptenzorg kon krijgen (ingezonden 16 mei 2013). ...

Het bericht dat 800 huishoudelijk verzorgenden ontslagen worden
Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat 800 huishoudelijk verzorgenden ontslagen worden (ingezonden 22 mei 2013). ...

Het bericht dat 135 thuiszorgmedewerkers ontslagen worden
Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat 135 thuiszorgmedewerkers ontslagen worden (ingezonden 27 mei 2013). ...

Het bericht dat Cordaan opnieuw onder toezicht is gesteld
Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat Cordaan opnieuw onder verscherpt toezicht is gesteld (ingezonden 12 juni 2013). ...

Het bericht dat er opnieuw is gefraudeerd in de thuiszorg
Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat er opnieuw is gefraudeerd in de thuiszorg (ingezonden 18 juni 2013). ...

Het bericht dat NOVO onder verscherpt toezicht staat
Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat zorginstelling NOVO onder verscherpt toezicht staat (ingezonden 19 juni 2013). ...

Het meldpunt ‘De overgang naar een nieuwe thuiszorg’
Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het meldpunt «De overgang naar een nieuwe thuiszorg» (ingezonden 12 juli 2013). ...

Het bericht dat de ouderenzorg slecht voorbereid is op een hittegolf
Vragen van de leden Van Gerven en Leijten (beiden SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de ouderenzorg slecht voorbereid is op een hittegolf (ingezonden 18 juli 2013). ...

Het extramuraliseren van ZZP 1 en 2 en het inkoopbeleid van zorgkantoren
Vragen van de leden Leijten (SP) en Keijzer (CDA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het extramuraliseren van zorgzwaartepakketten (ZZP) 1 en 2 en het inkoopbeleid van zorgkantoren (ingezonden 18 juli 2013). ...

Het bericht dat er twijfels zijn over de dood van een bewoner in een zorginstelling
Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat er twijfels zijn over de dood van een bewoner in een zorginstelling (ingezonden 22 juli 2013). ...

De massaontslagen in de zorg
Vragen van de leden Van Gerven en Leijten (beiden SP) aan de staatssecretaris en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de massaontslagen in de zorg (ingezonden 22 juli 2013). ...

Het bericht dat verpleeghuizen gebitten laten wegrotten
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat verpleeghuizen gebitten laten wegrotten (ingezonden 23 juli 2013) Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat verpleeghuizen gebitten laten wegrotten (ingezonden 23 juli 2013) Vraag 1 Wat is uw reactie op het bericht dat de mondzorg in zorginstellingen ernstig verwaarloosd wordt? ...

Het bericht dat thuiszorgmedewerkers massaal ontslagen worden
Vragen van de leden Kooiman en Ulenbelt (beiden SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat thuiszorgmedewerkers massaal ontslagen worden (ingezonden 29 juli 2013). ...

Het bericht dat steeds meer gezinnen op straat belanden door de crisis
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat steeds meer gezinnen op straat belanden door de crisis (ingezonden 31 juli 2013). ...

Het bericht dat zorginstelling Aafje uit voorzorg ontslag heeft aangevraagd voor honderden thuiszorgmedewerkers
Vragen van de leden Kooiman, Leijten en Ulenbelt (allen SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat zorginstelling Aafje uit voorzorg ontslag heeft aangevraagd voor honderden thuiszorgmedewerkers (ingezonden 7 augustus 2013). ...

Aanvullende vragen over het overlijden van een verstandelijk beperkte vrouw
Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Veiligheid en Justitie over het overlijden van een verstandelijk beperkte vrouw (ingezonden 7 augustus 2013). ...

Een ‘zomerstop’ in de thuiszorg
Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het hebben van een «zomerstop» in de thuiszorg (ingezonden 8 augustus 2013). ...

Hoe de tabaksindustrie de tabakswinkelier voor haar karretje spant
Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de ministers van Financiën en van Economische Zaken over het artikel «De macht van de tabakslobby, hoe de industrie de winkelier voor haar karretje spant» (ingezonden 13 augustus 2013). ...

Het opgezegde vertrouwen van de familieraad in de Raad van Bestuur van gehandicaptenzorginstelling NOVO
Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het opgezegde vertrouwen van de familieraad in de Raad van Bestuur van gehandicaptenzorginstelling NOVO (ingezonden 15 augustus 2013). ...