Zoeken


Partij
Vraag gesteld aan
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 67
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 12
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 8
Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie 4
Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 3
Datum
Van:
Tot:

Partij
Vraag gesteld aan
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 67
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 12
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 8
Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie 4
Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 3
Datum
Van:
Tot:

449 resultaten

Passende zorg voor mensen met gespecialiseerde begeleiding met minder dan 10 uur zorg per week
Vragen van het lid Otwin van Dijk (PvdA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over passende zorg voor mensen met gespecialiseerde begeleiding met minder dan 10 uur zorg per week (ingezonden 28 mei 2013). ...

Het nieuws dat het gehoor van de Nederlandse jeugd nog verder is verslechterd
Vragen van de leden Wolbert en Van Laar (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het nieuws dat het gehoor van de Nederlandse jeugd nog verder is verslechterd (ingezonden 29 mei 2013). ...

De onbekendheid van verlofregelingen bij mantelzorgers
Vragen van het lid Tanamal (PvdA) aan de staatsecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de onbekendheid van verlofregelingen bij mantelzorgers (ingezonden 5 juni 2013). ...

Het bericht dat verpleegkundigen vrezen voor hun baan
Vragen van het lid Wolbert (PvdA) aan de minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat verpleegkundigen vrezen voor hun baan (ingezonden 20 juni 2013). ...

Het advies van het College voor de Rechten van de Mens aan het kabinet om mensen met een beperking meer kansen te geven in onderwijs, werk en maatschappelijk leven
Vragen van de leden Otwin vanDijk en Kerstens (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het advies van het College voor de Rechten van de Mens aan het kabinet om mensen met een beperking meer kansen te geven in onderwijs, werk en maatschappelijk leven (ingezonden 6 september 2013). ...

Het bericht dat ziekenhuizen blind zijn voor geweld tegen kinderen
Vragen van de leden Ypma en Rebel (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat ziekenhuizen blind zijn voor geweld tegen kinderen (ingezonden 26 september 2013). ...

Indicatieproblemen bij terminale thuiszorg
Vragen van de leden Wolbert en Bouwmeester (beiden PvdA) aan de Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over indicatieproblemen bij terminale thuiszorg (ingezonden 11 december 2015). ...

De stand van zaken omtrent het Onderzoeksrapport Vrouwenopvang locatie IJmond
Vragen van de leden Volp (PvdA) en Kooiman (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de stand van zaken omtrent het Onderzoeksrapport Vrouwenopvang locatie IJmond (ingezonden 15 december 2015). ...

Het bericht dat gestreste mantelzorgers vaak hun geduld verliezen
Vragen van het lid Tanamal (PvdA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat gestreste mantelzorgers vaak hun geduld verliezen (ingezonden 17 december 2015). ...

Het inkoopbeleid van zorgkantoren
Vragen van het lid Otwin vanDijk (PvdA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het inkoopbeleid van zorgkantoren (ingezonden 21 januari 2014). ...

Het banenverlies in de zorg in Groningen, Friesland en Drenthe
Vragen van het lid Wolbert (PvdA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het banenverlies in de zorg in Groningen, Friesland en Drenthe (ingezonden 23 januari 2014). ...

Verontrustende cijfers over gehoorschade
Vragen van het lid Wolbert (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over verontrustende cijfers over gehoorschade (ingezonden 5 oktober 2012). ...

Maatregelen die moeten voorkomen dat mensen gaan roken
Vragen van het lid Hilkens (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over maatregelen die moeten voorkomen dat mensen gaan roken (ingezonden 6 november 2012). ...

De acties in de verpleeghuiszorg van 3 november jl.
Vragen van de leden Kuzu (PvdA), Leijten (SP) en Voortman (GroenLinks) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de acties in de verpleeghuiszorg van 3 november jl (ingezonden 6 november 2012). ...

De werkwijze van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
Vragen van de leden Bouwmeester en Kuzu (beiden PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de werkwijze van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) (ingezonden 9 november 2012). ...

Een innovatieplatform ten behoeve van de transitie jeugdzorg
Vragen van het lid Ypma (PvdA) aan de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over een innovatieplatform ten behoeve van de transitie jeugdzorg (ingezonden 14 november 2012). ...

het bericht 'Minder kinderen in jeugdinstellingen in Zeeland'
Vragen van de leden Ypma en Albert De Vries (beiden PvdA) aan de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over het bericht minder kinderen in jeugdinstellingen in Zeeland (ingezonden 16 november 2012). ...

Het bericht dat de voedingsindustrie via internet de regels over reclame voor kinderen omzeilt
Vragen van het lid Wolbert (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de voedingsindustrie via internet de regels over reclame voor kinderen omzeilt (ingezonden 4 december 2012). ...

Tekort aan opvangplekken voor dakloze gezinnen
Vragen van de leden Kuzu en Ypma (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een tekort aan opvangplekken voor dakloze gezinnen (ingezonden 19 december 2012). ...

Drugsgebruik in het speciaal onderwijs
Vragen van de leden Hilkens en Ypma (beiden PvdA) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over drugsgebruik in het speciaal onderwijs (ingezonden 20 december 2012). ...