Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

24 resultaten

Het bericht ‘Kwaliteit van zorg in Nederland loopt gevaar’
Vragen van het lid Ellemeet (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Kwaliteit van zorg in Nederland loopt gevaar» (ingezonden 15 september 2017). ...

Het bericht ‘NIVEL: Informatie Wmo voor familie verstandelijk gehandicapten ontoereikend’
Vragen van het lid Ellemeet (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «NIVEL: Informatie Wmo voor familie verstandelijk gehandicapten ontoereikend» (ingezonden 19 september 2017). ...

De schending van privacy door gemeenten in de jeugdzorg
Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de schending van privacy door gemeenten in de jeugdzorg (ingezonden 8 januari 2016). ...

Een verzekeraar die wijkverpleegkundigen passeert met nieuw pgb-beleid
Vragen van de leden Voortman (GroenLinks), Dik-Faber (ChristenUnie), Bruins-Slot (CDA), Van der Staaij (SGP) en Bergkamp (D66) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een verzekeraar die wijkverpleegkundigen passeert met nieuw pgb-beleid (ingezonden 18 februari 2016). ...

Het bericht “Aantal nieuwe pleegouders blijft ondanks hogere vraag afnemen”
Vragen van lid Westerveld (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Aantal nieuwe pleegouders blijft ondanks hogere vraag afnemen» (ingezonden 4 juli 2017). ...

Het persoonsgebonden budget en huurtoeslag
Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de Staatssecretarissen van Financiën en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het persoonsgebonden budget en huurtoeslag (ingezonden 27 september 2016). ...

De toezegging die is gedaan met betrekking tot het onderzoek van de Auditdienst Rijk naar de notulen van het Directeuren Overleg Alcohol tijdens het Algemeen Overleg Omgang met informatie door overheden van 7 september 2016
Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de toezegging die is gedaan met betrekking tot het onderzoek van de Auditdienst Rijk naar de notulen van het Directeuren Overleg Alcohol tijdens het Algemeen overleg Omgang met informatie door overheden van 7 september 2016 (ingezonden 3 november 2016). ...

Het bericht “Soa-sjoemelaars liegen voor gratis test”
Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Soa-sjoemelaars liegen voor gratis test» (ingezonden 23 november 2016). ...

Een wijziging in het beleid van Fokus
Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een wijziging in het beleid van Fokus (ingezonden 22 december 2016). ...

De bezuinigingen op projectgezinnen
Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de bezuinigingen op projectgezinnen (ingezonden 1 juni 2016). ...

De betalingsproblemen in de jeugdzorg
Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de betalingsproblemen in de jeugdzorg (ingezonden 2 juni 2015). ...

De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) door gemeenten
Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) door gemeenten (ingezonden 17 juli 2015). ...

Het gebruik van persoonsgebonden budget in het buitenland
Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het gebruik van persoonsgebonden budget in het buitenland (ingezonden 25 januari 2013). ...

Het bericht dat tienduizenden mensen hun zorg verliezen als gevolg van de 10-uursgrens voor het persoonsgebonden budget
Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat tienduizenden mensen hun zorg verliezen als gevolg van de 10-uursgrens voor het persoonsgebonden budget (ingezonden 22 maart 2013). ...

Veiligheidscontroles bij medische kinderdagverblijven
Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over veiligheidscontroles bij medische kinderdagverblijven (ingezonden 29 maart 2013). ...

Het bericht dat 220 duizend Nederlanders zich zwaar belast voelen door mantelzorg
Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat 220 duizend Nederlanders zich zwaar belast voelen door mantelzorg (ingezonden 26 april 2013). ...

Het bericht dat zorgorganisaties veel mensen die het pgb verliezen geen zorg kunnen bieden
Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat zorgorganisaties veel mensen die het persoonsgebonden budget (pgb) verliezen geen zorg kunnen bieden (ingezonden 24 mei 2013). ...

Het bericht van het SCP “Een op de drie Nederlanders geeft informele hulp”
Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht van het SCP «Een op de drie Nederlanders geeft informele hulp» (ingezonden 17 december 2015). ...

De acties in de verpleeghuiszorg van 3 november jl.
Vragen van de leden Kuzu (PvdA), Leijten (SP) en Voortman (GroenLinks) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de acties in de verpleeghuiszorg van 3 november jl (ingezonden 6 november 2012). ...

Communicatie van de Sociale Verzekeringsbank inzake pgb overeenkomsten richting gemeenten
Vragen van het lid Ellemeet (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over communicatie van de Sociale Verzekeringsbank inzake pgb-overeenkomsten richting gemeenten (ingezonden 16 december 2014). ...