Zoeken


Soort
Status
Partij
Vraag gesteld aan
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 56
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 27
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Veiligheid en Justitie 2
Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie 2
Meer...
Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1
Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Infrastructuur en Milieu 1
Minister en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1
Ministers van Buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1
Staatssecretaris en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Defensie 1
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de beantwoording van eerdere vragen 1
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de beantwoording van vragen 1
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de rechterlijke uitspraken 1
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat er geen sprake is van een zachte landing voor de overheveling van zorgtaken en het bericht «Brandbrief gemeenten aan Kamer 1
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht van de VNG 1
Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Economische Zaken 1
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Vraag gesteld aan
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 56
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 27
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Veiligheid en Justitie 2
Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie 2
Meer...
Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1
Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Infrastructuur en Milieu 1
Minister en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1
Ministers van Buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1
Staatssecretaris en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Defensie 1
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de beantwoording van eerdere vragen 1
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de beantwoording van vragen 1
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de rechterlijke uitspraken 1
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat er geen sprake is van een zachte landing voor de overheveling van zorgtaken en het bericht «Brandbrief gemeenten aan Kamer 1
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht van de VNG 1
Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Economische Zaken 1
Datum
Van:
Tot:

116 resultaten

De stand van zaken met betrekking tot de uitgifte van een invalidenparkeerkaart voor zorginstellingen gefinancierd door een persoonsgebonden budget
Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Infrastructuur en Milieu over de stand van zaken met betrekking tot de uitgifte van een invalidenparkeerkaart voor zorginstellingen gefinancierd door een persoonsgebonden budget (ingezonden 9 augustus 2017). ...

Ondersteuning thuis voor mensen met dementie
Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over ondersteuning thuis voor mensen met dementie (ingezonden 17 augustus 2017). ...

De beantwoording van eerdere vragen over het signaal dat de doorlooptijd voor het verkrijgen van een rolstoel in meerdere gemeenten te lang is en de kwaliteit van de rolstoel ook bij aanpassingen en reparaties regelmatig onder de maat is
Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de beantwoording van eerdere vragen over het signaal dat de doorlooptijd voor het verkrijgen van een rolstoel in meerdere gemeenten te lang is en de kwaliteit van de rolstoel ook bij aanpassingen en reparaties regelmatig onder de maat is (ingezonden 12 september 2017), Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de beantwoording van eerdere vragen over het signaal dat de doorlooptijd voor het verkrijgen van een rolstoel in meerdere gemeenten te lang is en de kwaliteit van de rolstoel ook bij aanpassingen en reparaties regelmatig onder de maat is (ingezonden 12 september 2017), Vraag 1 Kunt u aangeven wanneer de door u toegezegde analyse van het signaalrapport van Ieder(in) en de meest recente meldingen bij het Nationaal Zorgnummer (NZN) en Ieder(in), opgesteld samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), gereed is? ...

Het bericht “Te weinig verpleging voor mensen die thuis willen sterven: 'Dieptepunt in zorg'”
Vragen van de leden Bergkamp (D66) en Van der Staaij (SGP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Te weinig verpleging voor mensen die thuis willen sterven: «Dieptepunt in zorg»» (ingezonden 21 september 2017). ...

Het bericht ‘Opinie: Maak Nederland nou eindelijk eens toegankelijk voor gehandicapten’
Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Opinie: Maak Nederland nou eindelijk eens toegankelijk voor gehandicapten» (ingezonden 6 oktober 2017). ...

De “ADHD-epidemie”
Vragen van het lid PiaDijkstra en Bergkamp (beiden D66) aan de Minister en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de «ADHD-epidemie» (ingezonden 14 januari 2016). ...

De spelregels WMO van Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van de ouderenbond ANBO
Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de spelregels Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van de ouderenbond ANBO (ingezonden 20 januari 2016). ...

Het bericht dat een financiële stop dreigt voor de jeugd geestelijke gezondheidszorg (ggz)
Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat een financiële stop dreigt voor de jeugd ggz (geestelijke gezondheidszorg) (ingezonden 21 januari 2016). ...

Het bericht dat steeds meer jongeren antidepressiva krijgen voorgeschreven
Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat steeds meer jongeren antidepressiva krijgen voorgeschreven (ingezonden 12 februari 2016). ...

Een verzekeraar die wijkverpleegkundigen passeert met nieuw pgb-beleid
Vragen van de leden Voortman (GroenLinks), Dik-Faber (ChristenUnie), Bruins-Slot (CDA), Van der Staaij (SGP) en Bergkamp (D66) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een verzekeraar die wijkverpleegkundigen passeert met nieuw pgb-beleid (ingezonden 18 februari 2016). ...

Het bericht "Zilveren kruis smeert verstandelijk beperkten wurgcontract aan"
Vragen van de leden Keijzer (CDA), Bergkamp (D66), Potters (VVD), Otwin vanDijk (PvdA), Leijten (SP), Agema (PVV), Dik-Faber (CU), Van der Staaij (SGP) en Krol (50PLUS) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Zilveren kruis smeert verstandelijk beperkten wurgcontract aan» (ingezonden 24 februari 2016). ...

De problemen met de uitvoering van de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)
Vragen van het lid PiaDijkstra (D66) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de problemen met de uitvoering van de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) (ingezonden 28 maart 2017). ...

Het nog niet toegezonden actieplan pleegzorg
Vragen van het lid Raemakers (D66) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het nog niet toegezonden actieplan pleegzorg (ingezonden 14 april 2017). ...

De eerder ontvangen antwoorden op vragen aangaande wachtlijsten in de transgenderzorg
Vragen van het lid PiaDijkstra en Sjoerdsma (beiden D66) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de eerder ontvangen antwoorden op vragen aangaande wachtlijsten in de transgenderzorg (ingezonden 21 april 2017). ...

De oproep om een gezonde voedselomgeving te bevorderen
Vragen van de leden De Groot, Diertens en Van Meenen (allen D66) aan de Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Economische Zaken over de oproep om een gezonde voedselomgeving te bevorderen (ingezonden 26 april 2017). ...

Het bericht dat gehandicapten een verklaring van een (onafhankelijk) arts nodig hebben om in attractiepark De Efteling gebruik te kunnen maken van de voorzieningen voor mensen met een beperking
Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat gehandicapten een verklaring van een (onafhankelijk) arts nodig hebben om in attractiepark De Efteling gebruik te kunnen maken van de voorzieningen voor mensen met een beperking (ingezonden 1 mei 2017). ...

Het al dan niet verplicht aanbesteden in de zorg
Vragen van de leden Bergkamp en Raemakers (beiden D66) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het al dan niet verplicht aanbesteden in de zorg (ingezonden 9 mei 2017). ...

Vennootschapsbelasting in de jeugdhulpverlening
Vragen van de leden Raemakers en Bergkamp (beiden D66) aan de Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Financiën over vennootschapsbelasting in de jeugdhulpverlening (ingezonden 14 juni 2017). ...

Het signaal dat de doorlooptijd voor het verkrijgen van een rolstoel in meerdere gemeenten te lang is en de kwaliteit van de rolstoel ook bij aanpassingen en reparaties regelmatig onder de maat is
Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het signaal dat de doorlooptijd voor het verkrijgen van een rolstoel in meerdere gemeenten te lang is en de kwaliteit van de rolstoel ook bij aanpassingen en reparaties regelmatig onder de maat is (ingezonden 5 juli 2017). ...

Recente berichtgeving rondom zelfmoorden van jongeren
Vragen van het lid Raemakers (D66) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over recente berichtgeving rondom zelfmoorden van jongeren (ingezonden 21 juli 2017). ...