Zoeken


Soort
Status
Partij
Vraag gesteld aan
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 46
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 15
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 4
Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1
Meer...
Minister van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1
Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Veiligheid en Justitie 1
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over afspraken tussen supermarkten 1
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de antwoorden op eerdere vragen 1
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de telefonische bereikbaarheid van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) 1
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland de noodklok luidt 1
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat er geen sprake is van een zachte landing voor de overheveling van zorgtaken en het bericht «Brandbrief gemeenten aan Kamer 1
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 800.000 AWBZ-cliënten aanschrijft 1
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over opgevraagde documenten bij het algemeen overleg van 3 maart 2015 en het algemeen overleg van 26 maart 2015 1
Staatssecretarissen van Volksgezondheid Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie 1
Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie 1
minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Vraag gesteld aan
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 46
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 15
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 4
Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1
Meer...
Minister van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1
Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Veiligheid en Justitie 1
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over afspraken tussen supermarkten 1
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de antwoorden op eerdere vragen 1
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de telefonische bereikbaarheid van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) 1
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland de noodklok luidt 1
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat er geen sprake is van een zachte landing voor de overheveling van zorgtaken en het bericht «Brandbrief gemeenten aan Kamer 1
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 800.000 AWBZ-cliënten aanschrijft 1
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over opgevraagde documenten bij het algemeen overleg van 3 maart 2015 en het algemeen overleg van 26 maart 2015 1
Staatssecretarissen van Volksgezondheid Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie 1
Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie 1
minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1
Datum
Van:
Tot:

93 resultaten

Het bericht aangaande de gedwongen verhuizing van een cliënt van een Fokuszorg naar een zelfstandige woning om de benodigde 24-uurs te krijgen
Vragen van het lid Kuik (CDA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht aangaande de gedwongen verhuizing van een cliënt van een Fokuszorg naar een zelfstandige woning om de benodigde 24-uurszorg te krijgen (ingezonden 11 augustus 2017). ...

De achterblijvende resultaten van het Deltaplan Dementie n.a.v. het artikel op Zorgvisie d.d. 21 september 2017
Vragen van het lid Kuik (CDA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de achterblijvende resultaten van het Deltaplan Dementie (ingezonden 25 september 2017). ...

De telefonische bereikbaarheid van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over problemen met het persoonsgebonden budget (PGB)
Vragen van het lid Keijzer (CDA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de telefonische bereikbaarheid van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over problemen met het persoonsgebonden budget (PGB) (ingezonden 7 januari 2016). ...

Wachttijd voor een vervangende rolstoel
Vragen van het lid Keijzer (CDA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over wachttijd voor een vervangende rolstoel (ingezonden 22 januari 2016). ...

Het bericht 'Accountants worstelen met administratieve chaos bij gemeenten en zorginstellingen'
Vragen van het lid Keijzer (CDA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Accountants worstelen met administratieve chaos bij gemeenten en zorginstellingen» (ingezonden 28 januari 2016). ...

Een verzekeraar die wijkverpleegkundigen passeert met nieuw pgb-beleid
Vragen van de leden Voortman (GroenLinks), Dik-Faber (ChristenUnie), Bruins-Slot (CDA), Van der Staaij (SGP) en Bergkamp (D66) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een verzekeraar die wijkverpleegkundigen passeert met nieuw pgb-beleid (ingezonden 18 februari 2016). ...

Het bericht "Zilveren kruis smeert verstandelijk beperkten wurgcontract aan"
Vragen van de leden Keijzer (CDA), Bergkamp (D66), Potters (VVD), Otwin vanDijk (PvdA), Leijten (SP), Agema (PVV), Dik-Faber (CU), Van der Staaij (SGP) en Krol (50PLUS) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Zilveren kruis smeert verstandelijk beperkten wurgcontract aan» (ingezonden 24 februari 2016). ...

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties die opnieuw overvraagd wordt
Vragen van de leden Bruins Slot en AgnesMulder (beiden CDA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties die opnieuw overvraagd wordt (ingezonden 21 februari 2017). ...

Acute zorg op de Zuid-Hollandse eilanden
Vragen van het lid Bruins Slot (CDA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over acute zorg op de Zuid-Hollandse eilanden (Ingezonden 17 maart 2017). ...

De toekomst van het Besthesdaziekenhuis in Hoogeveen en het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal
Vragen van de leden Bruins Slot en AgnesMulder (beiden CDA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de toekomst van het Besthesdaziekenhuis in Hoogeveen en het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal (ingezonden 23 maart 2017). ...

Onterechte verdenkingen van kindermishandeling
Vragen van de leden Keijzer en Peters (beiden CDA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over onterechte verdenkingen van kindermishandeling (ingezonden 28 maart 2017)/ Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Keijzer en Peters (beiden CDA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over onterechte verdenkingen van kindermishandeling (ingezonden 28 maart 2017)/ Vraag 1 Bent u bekend met het onderzoek waaruit blijkt dat de vragenlijsten die artsen moeten gebruiken om kindermishandeling op te sporen, in meer dan 90% tot onterechte verdenkingen leiden? ...

De aanhoudende problemen in de jeugdzorg
Vragen van het lid Peters (CDA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de aanhoudende problemen in de jeugdzorg (ingezonden 7 april 2017). ...

Het contracteren van de Kindertelefoon
Vragen van het lid Peters (CDA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het contracteren van de Kindertelefoon (ingezonden 23 mei 2017). ...

Het bericht dat de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland de noodklok luidt over de zorg van meervoudig ernstig gehandicapten
Vragen van het lid Kuik (CDA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland de noodklok luidt over de zorg van meervoudig ernstig gehandicapten (ingezonden 19 juli 2017). ...

Het bericht dat Zorgverzekeraars claimen 50 miljoen bij aanbieders wijkverpleging en het bericht van Zorgverzekeraars Nederland dat zorgverzekeraars verbaasd zijn over Reactie Actiz wijkverpleging
Vragen van de leden Keijzer en Bruins Slot (beiden CDA) aan Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat Zorgverzekeraars claimen 50 miljoen bij aanbieders wijkverpleging en het bericht van Zorgverzekeraars Nederland dat zorgverzekeraars verbaasd zijn over Reactie Actiz wijkverpleging (ingezonden 22 juli 2016). ...

Het bericht "Onderzoek gevolgen eigen bijdragen Wmo flink vertraagd"
Vragen van het lid Keijzer (CDA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Onderzoek gevolgen eigen bijdragen Wmo flink vertraagd» (ingezonden 9 augustus 2016). ...

Het artikel “Wethouder Fles en CDA Noordwijk nemen elkaar de maat”
Vragen van het lid Keijzer (CDA) aan Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het artikel «Wethouder Fles en CDA Noordwijk nemen elkaar de maat» (ingezonden 7 oktober 2016). ...

Het nog steeds niet op een juiste wijze uitvoering geven aan de Wmo 2015 door gemeenten in vervolg op de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep op 18 mei jl.
Vragen van het lid Keijzer (CDA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het nog steeds niet op een juiste wijze uitvoering geven aan de Wmo 2015 door gemeenten in vervolg op de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep op 18 mei jl (ingezonden 2 november 2016). ...

Vastgoed in de zorg
Vragen van de leden Keijzer (CDA) en Dik-Faber (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over vastgoed in de zorg (ingezonden 30 november 2016). ...

De uitgaven wijkverpleging 2015 en de inkoop wijkverpleging 2016
Vragen van de leden Bruins Slot en Keijzer (beiden CDA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitgaven wijkverpleging 2015 en de inkoop wijkverpleging 2016 (ingezonden 29 april 2016). ...