Zoeken


Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

7 resultaten

Nota van wijziging (Dossier 34470)
Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten; Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 9 november 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34470)
Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten; Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 9 november 2016 Ik dank de leden van de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het verslag dat is uitgebracht over de wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten waaruit blijkt dat bij diverse fracties steun voor dit wetsvoorstel bestaat. ...

Verslag (Dossier 34470)
Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten; Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 17 juni 2016 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Voorstel van wet (Dossier 34470)
Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten; Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34470)
Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten. ...

Nader rapport (Dossier 34470)
Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten; Nader rapport; Nader rapport Kamerstuk gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 4 NADER RAPPORT1 Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State) Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 29 april 2016, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34470)
Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. ...