Zoeken


Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

8 resultaten

Tweede nota van wijziging (Dossier 34234)
Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten; Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging Kamerstuk economie gezondheidsrisico's industrie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 6 januari 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I, onderdeel P, komt te luiden: P Artikel 19 komt te luiden: Artikel 19 1. ...

Nota van wijziging (Dossier 34234)
Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten; Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk economie gezondheidsrisico's industrie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 3 december 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34234)
Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten; Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk economie gezondheidsrisico's industrie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 3 december 2015 Met belangstelling heb ik kennis genomen van de vragen en opmerkingen van de leden van de vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ...

Verslag (Dossier 34234)
Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten; Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk economie gezondheidsrisico's industrie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 7 september 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34234)
Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk economie gezondheidsrisico's industrie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. ...

Voorstel van wet (Dossier 34234)
Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten; Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk economie gezondheidsrisico's industrie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34234)
Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk economie gezondheidsrisico's industrie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34234)
Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten; Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Kamerstuk economie gezondheidsrisico's industrie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 16 april 2015 en het nader rapport d.d. 19 juni 2015, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ...