Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

7 resultaten

Nota van wijziging (Dossier 34053)
Vaststelling van bepalingen op het gebied van jeugdverblijven (Wet op de jeugdverblijven); Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 18 mei 2015 1 Artikel 3, tweede lid, komt te luiden: 2. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34053)
Vaststelling van bepalingen op het gebied van jeugdverblijven (Wet op de jeugdverblijven); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 18 mei 2015 1. ...

Verslag (Dossier 34053)
Vaststelling van bepalingen op het gebied van jeugdverblijven (Wet op de jeugdverblijven); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 4 december 2014 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34053)
Vaststelling van bepalingen op het gebied van jeugdverblijven (Wet op de jeugdverblijven); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende vaststelling van bepalingen op het gebied van jeugdverblijven (Wet op de jeugdverblijven). ...

Memorie van toelichting (Dossier 34053)
Vaststelling van bepalingen op het gebied van jeugdverblijven (Wet op de jeugdverblijven); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34053)
Vaststelling van bepalingen op het gebied van jeugdverblijven (Wet op de jeugdverblijven); Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Kamerstuk jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 3 juli 2014 en het nader rapport d.d. 9 oktober 2014, aangeboden aan de Koning door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ...

Voorstel van wet (Dossier 34053)
Vaststelling van bepalingen op het gebied van jeugdverblijven (Wet op de jeugdverblijven); Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...