Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

35 resultaten

Verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsregels indicatiestelling Wlz 2015 (Dossier 34104)
Langdurige zorg; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsregels indicatiestelling Wlz 2015 Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 65 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 9 juli 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 23 februari 2015 over de beleidsregels indicatiestelling Wlz 2015 (Kamerstuk 34 104/34 891, nr. ...

Ter kennisneming beleidsregels indicatiestelling Wlz 2015 (Dossier 34104)
Langdurige zorg; Brief regering; Ter kennisneming beleidsregels indicatiestelling Wlz 2015 Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 20 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 februari 2015 Hierbij doe ik u ter kennisneming toekomen de Beleidsregels indicatiestelling Wlz 20151, zoals deze op 29 december 2014 zijn gepubliceerd in de Staatscourant, nummer 37688. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de voorhang aanwijzing betreffende inwerkingtreding Wet langdurige zorg (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de voorhang aanwijzing betreffende inwerkingtreding Wet langdurige zorg Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 175 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 januari 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 12 november 2014 over de voorhang aanwijzing betreffende inwerkingtreding Wet langdurige zorg (Kamerstuk 30 597, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake kader en voorhang bekostiging langdurige zorg (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg inzake kader en voorhang bekostiging langdurige zorg Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 174 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 23 december 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 3 november 2014 over kader en voorhang bekostiging langdurige zorg (Kamerstuk 33 891, nr. 173). ...

Kader en voorhangbrief bekostiging langdurige zorg (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Brief regering; Kader en voorhangbrief bekostiging langdurige zorg Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 173 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Ontvangen ter Griffie op 3 november 2014. ...

Extra overgangsrecht Wlz voor 10.000 cliënten (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Brief regering; Extra overgangsrecht Wlz voor 10.000 cliënten Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 172 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 oktober 2014 Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wet Langdurige Zorg (Wlz) van dinsdag 23 september jl. ...

Nadere informatie over amendementen ingediend bij de Wet langdurige zorg (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Brief regering; Nadere informatie over amendementen ingediend bij de Wet langdurige zorg Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 171 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 september 2014 Tijdens het debat over de Wet langdurige zorg (Wlz) op 23 september jl. ...

Nadere informatie ten behoeve van het debat d.d. 23 september 2014 over de Wet Langdurige Zorg (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Brief regering; Nadere informatie ten behoeve van het debat d.d. 23 september 2014 over de Wet Langdurige Zorg Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 158 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 september 2014 Door middel van mijn brief van 19 september jl. ...

Reactie op amendementen ingediend bij het wetsvoorstel Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Brief regering; Reactie op amendementen ingediend bij het wetsvoorstel Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 138 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 september 2014 Op het wetsvoorstel Wet langdurige zorg zijn diverse amendementen en moties ingediend. ...

Reactie op het verzoek van de leden de leden Keijzer, Agema, Leijten en Klaver over premiegevolgen Wlz (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Brief regering; Reactie op het verzoek van de leden de leden Keijzer, Agema, Leijten en Klaver over premiegevolgen Wlz Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 78 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 september 2014 Tijdens de regeling van werkzaamheden van vandaag hebben de leden Keijzer, Agema, Leijten en Klaver verzocht om aanvullende informatie over de premiegevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel Langdurige zorg (Handelingen II 2013/14, nr. 106, Regeling van Werkzaamheden). ...

Ontwikkelingen in de ZZP-indicaties en gebruik langdurig verblijf (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Brief regering; Ontwikkelingen in de ZZP-indicaties en gebruik langdurig verblijf Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 82 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 september 2014 In deze brief informeer ik u over de ontwikkelingen in de indicatiestelling van langdurig verblijf en de wijze waarop cliënten de indicatie verzilveren. ...

Reactie op de ingediende amendementen inzake de Wet langdurige zorg (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Brief regering; Reactie op de ingediende amendementen inzake de Wet langdurige zorg Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 113 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 september 2014 Op het wetsvoorstel Wet langdurige zorg zijn diverse amendementen ingediend. ...

Cliënten met een extramurale AWBZ-indicatie en een Wlz-profiel (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Brief regering; Cliënten met een extramurale AWBZ-indicatie en een Wlz-profiel Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 67 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 september 2014 In mijn brief van 27 juni 20141 heb ik aangegeven dat ik er aan hecht dat cliënten die nu qua zorgzwaarte zijn aangewezen op verblijf, maar vanwege zogenoemde «enige ondoelmatigheid» een indicatie voor extramurale zorg hebben, vanaf 1 januari 2015 toegang kunnen krijgen tot zorg op grond van het wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz). ...

Reactie op verzoek van het lid Van Toorenburg over de premiegevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Van Toorenburg over de premiegevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 49 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 september 2014 Het lid Van Toorenburg heeft in het ordedebat van 4 september 2014 (Handelingen II 2013/14, nr. 105, Regeling van Werkzaamheden) gevraagd om aanvullende informatie over de premiegevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel Langdurige zorg. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 9 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 6 juni 2014 Inhoudsopgave   blz. ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het nader verslag Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 55 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET TWEEDE NADER VERSLAG Ontvangen 10 september 2014 Inhoudsopgave blz. ...

Reactie op verzoek van het lid Keijzer over de premiegevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Keijzer over de premiegevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 37 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 september 2014 Vanmiddag heb ik uw Kamer een brief gestuurd naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport om aanvullende informatie over de premiegevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) in het kader van de behandeling van het Wetsvoorstel langdurige zorg (Wlz). ...

Informatie over de gevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) voor de ziektekostenpremies, het eigen risico, de belastingtarieven en voor het Fonds langdurige zorg (Flz) (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Brief regering; Informatie over de gevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) voor de ziektekostenpremies, het eigen risico, de belastingtarieven en voor het Fonds langdurige zorg (Flz) Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 36 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 september 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft mij op 3 september 2014 verzocht om uw Kamer in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel Langdurige zorg per omgaande nader te informeren over de gevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) voor de ziektekostenpremies, het eigen risico, de belastingtarieven en voor het Fonds langdurige zorg (Flz). ...

Tweede nader verslag (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Verslag (nader, tweede nader etc.); Tweede nader verslag Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 39 TWEEDE NADER VERSLAG Vastgesteld 9 september 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft naar aanleiding van de op 20 augustus 2014 ontvangen tweede nota van wijziging (Kamerstuk 33 891, nr. 17) besloten tot het uitbrengen van een tweede nader verslag. ...

Reactie op toezeggingen omtrent het wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Brief regering; Reactie op toezeggingen omtrent het wetsvoorstel Wet langdurige zorg Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 18 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 augustus 2014 Met het oog op de voorgenomen plenaire behandeling van de Wet langdurige zorg, wil ik uw Kamer over een tweetal zaken informeren. ...