Zoeken


Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

8 resultaten

Nader verslag (Dossier 33791)
Verduidelijking van de rookverboden in de Tabakswet, met inbegrip van een algemeen rookverbod in de horeca; Verslag (nader, tweede nader etc.); Nader verslag Kamerstuk economie organisatie en beleid overige economische sectoren zorg en gezondheid Nr. 7 NADER VERSLAG Vastgesteld 30 april 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft naar aanleiding van de op 1 april 2014 ontvangen nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging (Kamerstukken 33 791, nrs. ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 33791)
Verduidelijking van de rookverboden in de Tabakswet, met inbegrip van een algemeen rookverbod in de horeca; Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het nader verslag Kamerstuk economie organisatie en beleid overige economische sectoren zorg en gezondheid Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 27 mei 2014 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33791)
Verduidelijking van de rookverboden in de Tabakswet, met inbegrip van een algemeen rookverbod in de horeca; Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk economie organisatie en beleid overige economische sectoren zorg en gezondheid Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 1 april 2014 1. ...

Voorstel van wet (Dossier 33791)
Verduidelijking van de rookverboden in de Tabakswet, met inbegrip van een algemeen rookverbod in de horeca; Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk economie organisatie en beleid overige economische sectoren zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Nota van wijziging (Dossier 33791)
Verduidelijking van de rookverboden in de Tabakswet, met inbegrip van een algemeen rookverbod in de horeca; Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk economie organisatie en beleid overige economische sectoren zorg en gezondheid Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 1 april 2014 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel A, komt subonderdeel 2° van het voorgestelde onderdeel n, als volgt te luiden: 2° inrichting waarin in ieder geval bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholvrije dranken of etenswaren worden verstrekt voor gebruik ter plaatse; B Artikel I, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33791)
Verduidelijking van de rookverboden in de Tabakswet, met inbegrip van een algemeen rookverbod in de horeca; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk economie organisatie en beleid overige economische sectoren zorg en gezondheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende Verduidelijking van de rookverboden in de Tabakswet, met inbegrip van een algemeen rookverbod in de horeca. ...

Verslag (Dossier 33791)
Verduidelijking van de rookverboden in de Tabakswet, met inbegrip van een algemeen rookverbod in de horeca; Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk economie organisatie en beleid overige economische sectoren zorg en gezondheid Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 16 december 2013 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33791)
Verduidelijking van de rookverboden in de Tabakswet, met inbegrip van een algemeen rookverbod in de horeca; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk economie organisatie en beleid overige economische sectoren zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING1 Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt / uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State) Algemeen 1. ...