Zoeken


Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

8 resultaten

Tweede nota van wijziging (Dossier 33738)
Wijziging van de Tabakswet (verhoging strafmaximum overtreding rookverbod en leeftijdsgrens verkoop tabaksproducten); Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging Kamerstuk economie gezondheidsrisico's overige economische sectoren recht strafrecht zorg en gezondheid Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 2 december 2014 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel I, onderdeel B, subonderdeel b, komt als volgt te luiden: b. een bedrag bedraagt dat gelijk is aan een geldboete van de vierde categorie als bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht, wegens een overtreding van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 8 of 10; Toelichting Deze nota van wijziging omvat een juridisch-technische wijziging van het voorstel van wet. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33738)
Wijziging van de Tabakswet (verhoging strafmaximum overtreding rookverbod en leeftijdsgrens verkoop tabaksproducten); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk economie gezondheidsrisico's overige economische sectoren recht strafrecht zorg en gezondheid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 23 mei 2014 1. ...

Verslag (Dossier 33738)
Wijziging van de Tabakswet ter invoering van een verhoogd strafmaximum op overtreding van het rookverbod (Verhoging strafmaximum overtreding rookverbod Tabakswet); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk economie gezondheidsrisico's overige economische sectoren recht strafrecht zorg en gezondheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 8 november 2013 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Nota van wijziging (Dossier 33738)
Wijziging van de Tabakswet ter invoering van een verhoogd strafmaximum op overtreding van het rookverbod (Verhoging strafmaximum overtreding rookverbod Tabakswet); Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk economie gezondheidsrisico's overige economische sectoren recht strafrecht zorg en gezondheid Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 23 mei 2014 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Het opschrift van de wet komt als volgt te luiden: Wijziging van de Tabakswet (verhoging strafmaximum overtreding rookverbod en leeftijdsgrens verkoop tabaksproducten). ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33738)
Wijziging van de Tabakswet ter invoering van een verhoogd strafmaximum op overtreding van het rookverbod (Verhoging strafmaximum overtreding rookverbod Tabakswet); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk economie gezondheidsrisico's overige economische sectoren recht strafrecht zorg en gezondheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Tabakswet ter invoering van een verhoogd strafmaximum op overtreding van het rookverbod (Verhoging strafmaximum overtreding rookverbod Tabakswet). ...

Voorstel van wet (Dossier 33738)
Wijziging van de Tabakswet ter invoering van een verhoogd strafmaximum op overtreding van het rookverbod (Verhoging strafmaximum overtreding rookverbod Tabakswet); Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk economie gezondheidsrisico's overige economische sectoren recht strafrecht zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33738)
Wijziging van de Tabakswet ter invoering van een verhoogd strafmaximum op overtreding van het rookverbod (Verhoging strafmaximum overtreding rookverbod Tabakswet); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk economie gezondheidsrisico's overige economische sectoren recht strafrecht zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen 1. ...

33738 NR inzake Wijziging van de Tabakswet ter invoering van een verhoogd strafmaximum op overtreding van het rookverbod (Verhoging strafmaximum overtreding rookverbod Tabakswet) (Dossier 33738)
Wijziging van de Tabakswet ter invoering van een verhoogd strafmaximum op overtreding van het rookverbod (Verhoging strafmaximum overtreding rookverbod Tabakswet); Advies Raad van State en nader rapport; 33738 NR inzake Wijziging van de Tabakswet ter invoering van een verhoogd strafmaximum op overtreding van het rookverbod (Verhoging strafmaximum overtreding rookverbod Tabakswet) Kamerstuk economie gezondheidsrisico's overige economische sectoren recht strafrecht zorg en gezondheid Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 17 mei 2013 en het nader rapport d.d. 13 september 2013, aangeboden aan de Koning door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ...