Zoeken


Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

8 resultaten

Cijfers m.b.t. het aantal rokers van 2000 tot nu (Dossier 33590)
Wijziging van de Tabakswet ter verhoging van de minimumleeftijd van 16 jaar naar 18 jaar van personen aan wie tabaksproducten mogen worden verkocht (Verhoging minimumleeftijd verkoop tabaksproducten); Brief regering; Cijfers m.b.t. het aantal rokers van 2000 tot nu Kamerstuk gezondheidsrisico's jongeren zorg en gezondheid Nr. 19 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 oktober 2013 Zoals toegezegd tijdens de wetsbehandeling over de Wijziging van de Tabakswet ter verhoging van de minimumleeftijd van tabak van 16 naar 18 jaar (Kamerstuk 33 590) (Handelingen II 2013/14, nr. ...

Verslag (Dossier 33590)
Wijziging van de Tabakswet ter verhoging van de minimumleeftijd van 16 jaar naar 18 jaar van personen aan wie tabaksproducten mogen worden verkocht (Verhoging minimumleeftijd verkoop tabaksproducten); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk gezondheidsrisico's jongeren zorg en gezondheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 7 juni 2013 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33590)
Wijziging van de Tabakswet ter verhoging van de minimumleeftijd van 16 jaar naar 18 jaar van personen aan wie tabaksproducten mogen worden verkocht (Verhoging minimumleeftijd verkoop tabaksproducten); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk gezondheidsrisico's jongeren zorg en gezondheid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 26 juni 2013 Hierbij zend ik u de nota naar aanleiding van het verslag van 7 juni jl., over de Wijziging van de Tabakswet ter verhoging van de minimumleeftijd van 16 jaar naar 18 jaar van personen aan wie tabaksproducten mogen worden verkocht (Verhoging minimumleeftijd verkoop tabaksproducten) (Kamerstuk 33 590). ...

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 29 mei 2013, over Handhaving tabaksleeftijd (Dossier 33590)
Wijziging van de Tabakswet ter verhoging van de minimumleeftijd van 16 jaar naar 18 jaar van personen aan wie tabaksproducten mogen worden verkocht (Verhoging minimumleeftijd verkoop tabaksproducten); Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek; Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 29 mei 2013, over Handhaving tabaksleeftijd Kamerstuk gezondheidsrisico's jongeren zorg en gezondheid Nr. 7 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 10 juli 2013 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op woensdag 29 mei 2013 gesprekken gevoerd over Handhaving tabaksleeftijd. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33590)
Wijziging van de Tabakswet ter verhoging van de minimumleeftijd van 16 jaar naar 18 jaar van personen aan wie tabaksproducten mogen worden verkocht (Verhoging minimumleeftijd verkoop tabaksproducten); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk gezondheidsrisico's jongeren zorg en gezondheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Tabakswet ter verhoging van de minimumleeftijd van 16 jaar naar 18 jaar van personen aan wie tabaksproducten mogen worden verkocht (Verhoging minimumleeftijd verkoop tabaksproducten). ...

Memorie van toelichting (Dossier 33590)
Wijziging van de Tabakswet ter verhoging van de minimumleeftijd van 16 jaar naar 18 jaar van personen aan wie tabaksproducten mogen worden verkocht (Verhoging minimumleeftijd verkoop tabaksproducten); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk gezondheidsrisico's jongeren zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 33590)
Wijziging van de Tabakswet ter verhoging van de minimumleeftijd van 16 jaar naar 18 jaar van personen aan wie tabaksproducten mogen worden verkocht (Verhoging minimumleeftijd verkoop tabaksproducten); Advies Raad van State en nader rapport; Advies Raad van State en nader rapport Kamerstuk gezondheidsrisico's jongeren zorg en gezondheid Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 13 februari 2013 en het nader rapport d.d. 19 maart 2013, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ...

Voorstel van wet (Dossier 33590)
Wijziging van de Tabakswet ter verhoging van de minimumleeftijd van 16 jaar naar 18 jaar van personen aan wie tabaksproducten mogen worden verkocht (Verhoging minimumleeftijd verkoop tabaksproducten); Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk gezondheidsrisico's jongeren zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...