Zoeken


Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

1 resultaat

Decentralisatie Wmo/Wijkverpleging/Palliatieve zorg (Dossier 29538)
Zorg en maatschappelijke ondersteuning; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 februari 2017, over Decentralisatie Wmo/Wijkverpleging/Palliatieve zorg Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 237 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 24 februari 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 1 februari 2017 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 2 september 2016 met informatie naar aanleiding van uitspraken CRvB over de Wmo (Kamerstuk 23 235, nr. ...