Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

5 resultaten

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 juni 2017, over Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016 (Dossier 34725)
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016 ; Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 juni 2017, over Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016 Kamerstuk begroting financiën Nr. 21 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 14 juli 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 29 juni 2017 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en mevrouw Schippers, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: – het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016 (Kamerstuk 34 725 XVI); – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 19 juni 2017 met het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016 (XVI) (Kamerstuk 34 725 XVI, nr. ...

Uitstel beantwoording vragen van een schriftelijk overleg inzake het intrekken van het voorstel Beginselenwet AWBZ-zorg (Dossier 33109)
Bepalingen ter versterking van de zeggenschap en bescherming tegen geweld in de zorgrelatie van cliënten in de AWBZ-zorg (Beginselenwet AWBZ-zorg); Brief regering; Uitstel beantwoording vragen van een schriftelijk overleg inzake het intrekken van het voorstel Beginselenwet AWBZ-zorg Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 14 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 december 2013 De vragen van uw vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 november 2013 over het intrekken van de Beginselenwet AWBZ-zorg (Kamerstuk 33 109, nrs. 12 en 13) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het intrekken van het voorstel Beginselenwet AWBZ-zorg (Dossier 33109)
Bepalingen ter versterking van de zeggenschap en bescherming tegen geweld in de zorgrelatie van cliënten in de AWBZ-zorg (Beginselenwet AWBZ-zorg); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg inzake het intrekken van het voorstel Beginselenwet AWBZ-zorg Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 15 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 11 februari 2014 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brieven van 6 en 13 september inzake het intrekken van het voorstel Beginselenwet AWBZ-zorg (Kamerstuk 33 109, nrs. 12 en 13). ...

Informatie over het intrekken van het voorstel Beginselenwet AWBZ-zorg (BAZ), over het nieuwe ontwerp en het tijdpad daarvan (Dossier 33109)
Bepalingen ter versterking van de zeggenschap en bescherming tegen geweld in de zorgrelatie van cliënten in de AWBZ-zorg (Beginselenwet AWBZ-zorg); Brief regering; Informatie over het intrekken van het voorstel Beginselenwet AWBZ-zorg (BAZ), over het nieuwe ontwerp en het tijdpad daarvan Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 12 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 september 2013 Tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 3 en 5 september hebben het lid Agema (PVV) en het lid Leijten (SP) gevraagd om een brief over het intrekken van het voorstel Beginselenwet AWBZ-zorg (BAZ), over het nieuwe ontwerp en het tijdpad daarvan. ...

Beweegredenen voor het niet intrekken van het wetsvoorstel Bepalingen ter versterking van de zeggenschap en bescherming tegen geweld in de zorgrelatie van cliënten in de AWBZ-zorg (Beginselenwet AWBZ-zorg) (Dossier 33109)
Bepalingen ter versterking van de zeggenschap en bescherming tegen geweld in de zorgrelatie van cliënten in de AWBZ-zorg (Beginselenwet AWBZ-zorg); Brief regering; Beweegredenen voor het niet intrekken van het wetsvoorstel Bepalingen ter versterking van de zeggenschap en bescherming tegen geweld in de zorgrelatie van cliënten in de AWBZ-zorg (Beginselenwet AWBZ-zorg) Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 januari 2013 In antwoord op uw brief van 20 december 2012 over de beweegredenen die hebben geleid tot het niet intrekken van het voorstel Beginselenwet AWBZ-zorg (33 109) bericht ik u het volgende. ...