von Martels

Personalia

Voornaam
Achternaam von Martels
Initialen M.R.H.M.
Geboortedatum
Politieke Partij onbekend
Geschenken (0)

Functies

Activiteiten

0 wetsvoorstellen
7 moties
2
0
0
2 amendementen
1
0
0
38 kamervragen
9 kamerstukken
Overig
Biografie Wikipedia
Reizen (0)

Tijdlijn

Loading...