von Martels

Personalia

Voornaam
Achternaam von Martels
Initialen M.R.H.M.
Geboortedatum
Politieke Partij onbekend
Geschenken (0)

Functies

Activiteiten

0 wetsvoorstellen
12 moties
10
0
0
4 amendementen
3
0
0
41 kamervragen
16 kamerstukken
Overig
Biografie Wikipedia
Reizen (0)

Tijdlijn

Loading...