Kamerstuk 34960-9

Motie van de leden Nijboer en Snels over de mogelijke claim van Shell en Exxon

Dossier: Voorjaarsnota 2018


46,7 %
53,3 %

50PLUS

DENK

GL

PvdD

VVD

SGP

PvdA

CDA

SP

FvD

PVV

D66

CU


Nr. 9 MOTIE VAN DE LEDEN NIJBOER EN SNELS

Voorgesteld 4 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet schermt met een mogelijke claim van Shell en Exxon;

constaterende dat deze claim door het kabinet gebruikt wordt als rechtvaardiging voor de afkoopsom van 2,85 miljard voor Shell en ExxonMobil;

overwegende dat de Tweede Kamer hierover geen informatie heeft ontvangen;

verzoekt het kabinet, de onderliggende analyses, adviezen én juridische oordelen van de landsadvocaat over de kansrijkheid en omvang van een mogelijke claim van Shell en Exxon met de Tweede Kamer te delen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer

Snels