Kamerstuk 34960-8

Motie van de leden Leijten en Beckerman over schadevergoedingen voor bevingsschade of letselschade niet beschouwen als vermogen

Dossier: Voorjaarsnota 2018


44,7 %
55,3 %

FvD

DENK

SP

SGP

PVV

50PLUS

PvdD

D66

CU

VVD

CDA

PvdA

GL


Nr. 8 MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN BECKERMAN

Voorgesteld 4 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat schadevergoedingen die voortkomen uit bevingsschade of letselschade geen vermogen of inkomen zijn;

constaterende dat de Belastingdienst die schadevergoedingen behandelt als gewoon vermogen;

verzoekt de regering, schadevergoedingen onder bijzonder vermogen te laten vallen, waardoor het recht op toeslagen niet verdwijnt;

verzoekt de regering tevens, geen vermogensrendementsheffing te rekenen over deze schadevergoedingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Beckerman