49,3 %
50,7 %

GL

DENK

D66

PvdD

50PLUS

SGP

PVV

VVD

FvD

SP

CU

CDA

PvdA


Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 5 juli 2018

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1a

De begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

B

In artikel 2 vervalt «in de artikelen 1 bedoelde».

Toelichting

Deze nota van wijziging voorziet in een technische wijziging van het wetsvoorstel.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus