16,0 %
84,0 %

PvdA

CDA

PVV

50PLUS

DENK

D66

CU

VVD

GL

FvD

SGP

SP

PvdD


Nr. 4 AMENDEMENT VAN HET LID VAN ROOIJEN

Ontvangen 4 juli 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 12 Rijksbijdragen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 700.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement regelt dat de AOW voor en in het jaar 2018 met ongeveer 2,0% voor het hele jaar wordt verhoogd. De wijze waarop wordt overgelaten aan de Minister vanuit het oogpunt van de uitvoeringspraktijk om tot de beste oplossing voor de wijze van uitkering te komen. Er wordt genoegen genomen met een minder hoog positief EMU-saldo.

Naar mening van de indiener dient deze verhoging structureel te worden doorgevoerd in de komende begrotingsjaren. De indiener signaleert hierbij dat de Minister hiervoor eventueel enige wet- en regelgeving tijdig zal moeten aanpassen.

Van Rooijen