Kamerstuk 34960-12

Motie van het lid Van Rooijen over de ouderenkorting voor 2019

Dossier: Voorjaarsnota 2018


26,7 %
73,3 %

50PLUS

FvD

D66

VVD

CU

SGP

PVV

SP

PvdD

CDA

GL

PvdA

DENK


Nr. 12 MOTIE VAN HET LID VAN ROOIJEN

Voorgesteld 4 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de koopkracht van gepensioneerden in vergelijking met werkenden nog steeds onder druk staat;

overwegende dat de in het regeerakkoord afgesproken verhoging en geleidelijke afbouw van de ouderenkorting onvoldoende compensatie bieden;

verzoekt de regering, de ouderenkorting voor het jaar 2019 extra te verhogen en de afbouw van de ouderenkorting verder te vertragen ten opzichte van de plannen in het regeerakkoord,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Rooijen