Kamerstuk 34960-10

Motie van het lid Nijboer over een apart begrotingsartikel voor de gaswinning in Groningen

Dossier: Voorjaarsnota 2018


100,0 %
0,0 %

PvdD

50PLUS

D66

FvD

SP

PvdA

CU

DENK

CDA

VVD

PVV

SGP

GL


Nr. 10 MOTIE VAN HET LID NIJBOER

Voorgesteld 4 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de financiële gevolgen van de afnemende gaswinning in Groningen en de gevolgen voor de provincie in de komende jaren hun beslag zullen krijgen;

overwegende dat de Kamer op dit punt tot nu toe hierop moeilijk inzicht krijgt;

verzoekt de regering, het budgetrecht van de Kamer te versterken door aan de gaswinning in Groningen en de gevolgen daarvan een apart begrotingsartikel toe te wijzen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer