Kamerstuk 34210-5

Amendement van de de leden Omtzigt en Schouten over het terugbrengen van de opbrengsten voor het Groninger gasveld in het begrotingsjaar 2015 tot een winningsniveau van maximaal 30 miljard m3

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)


42,7 %
57,3 %

CDA

Houwers

GL

Van Vliet

SGP

PvdA

D66

CU

PVV

GrKÖ

GrBvK

VVD

Klein

PvdD

50PLUS

SP


Nr. 5 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OMTZIGT EN SCHOUTEN

Ontvangen 30 juni 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening wordt in de rechterkolom (Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting) het ontvangstenbedrag verlaagd met € 1.600.000 (x € 1.000).

Toelichting

Indieners beogen met dit amendement om de opbrengsten voor het Groninger gasveld in het begrotingsjaar 2015 terug te brengen tot een winningsniveau van maximaal 30 miljard m3, inclusief gebruik van voorraden. Hiertoe worden de ontvangsten op het betreffende begrotingsartikel teruggebracht met € 1.600.000.000.

Omtzigt Schouten