Kamerstuk 34210-4

Motie van de leden Van Gerven en Karabulut over niet bezuinigen op de huurtoeslag

Dossier: Voorjaarsnota 2015


26,0 %
74,0 %

CU

PvdA

VVD

Klein

GrKÖ

50PLUS

GL

Van Vliet

Houwers

CDA

PvdD

PVV

D66

SGP

GrBvK

SP


Nr. 4 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN KARABULUT

Voorgesteld 30 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bijna 1 miljoen huishoudens maandelijks te weinig over zullen houden om van te leven in 2017;

constaterende dat de huurtoeslag een gericht instrument is waar steeds meer huurders in een financieel benarde positie een beroep op doen;

verzoekt de regering, niet te bezuinigen op de huurtoeslag,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Karabulut