Kamerstuk 34104-20

Ter kennisneming beleidsregels indicatiestelling Wlz 2015

Dossier: Langdurige zorg

Gepubliceerd: 23 februari 2015
Indiener(s): Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34104-20.html
ID: 34104-20

Nr. 20 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 februari 2015

Hierbij doe ik u ter kennisneming toekomen de Beleidsregels indicatiestelling Wlz 20151, zoals deze op 29 december 2014 zijn gepubliceerd in de Staatscourant, nummer 37688. Hiermee is mijn toezegging (5.600) van 25 november 2014 in het kader van het plenaire debat over de Wlz, gestand gedaan (Handelingen I 2014/15, nr. 9, item 8).

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn