Kamerstuk 32123-68

Verslag van de Hoge Raad van Adel over het jaar 2009.

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010


77,3 %
22,7 %

SP

CU

VVD

GL

PVV

SGP

CDA

D66

PvdD

Verdonk

PvdA


Nr. 68 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 mei 2010

Hierbij zend ik u als te doen gebruikelijk het verslag van de Hoge Raad van Adel over het jaar 2009.1

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A.Th. B. Bijleveld-Schouten