Kamerstuk 32123-6

Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2010; Amendement om een bedrag van 0,5 mln euro te oormerken voor een nieuwbouwproject van de Stichting Casu Cuna Villa Maria te Curaçao

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2010


22,7 %
77,3 %

VVD

D66

PvdA

Verdonk

SGP

CU

PVV

GL

PvdD

SP

CDA


nr. 6
AMENDEMENT VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN C.S.

Ontvangen 2 december 2009

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 2 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 500 (x € 1 000).

II

In artikel 2 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 500 (x € 1 000).

Toelichting

Met dit amendement wordt een bedrag van 0,5 miljoen euro geoormerkt voor een nieuwbouwproject van de Stichting Casu Cuna Villa Maria te Curaçao. Deze stichting vangt dagelijks ongeveer 170 kinderen op en bestaat bijna 60 jaar en heeft nooit subsidie ontvangen.

Ortega-Martijn

Leerdam

Van Bochove