Gepubliceerd: 18 mei 2010
Indiener(s): Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA), Piet Hein Donner (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/32123/kst-32123-IXB-14?resultIndex=550&sorttype=1&sortorder=4
ID: 32123-14

24,7 %
75,3 %

CU

SGP

Verdonk

GL

D66

PvdA

SP

CDA

VVD

PVV

PvdD


Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN FINANCIËN EN VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 mei 2010

Onder verwijzing naar artikel 1:36, sub 2, van de Wet op het financieel toezicht alsmede artikel 214 van de Pensioenwet doen wij u hierbij toekomen:

  • het jaarverslag van De Nederlandsche Bank over 2009;1

  • de ZBO-verantwoording van De Nederlandsche Bank over 2009;1

  • het jaarverslag van de Autoriteit Financiële Markten over 2009.1

De minister van Financiën,

J. C. de Jager

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner