Kamerstuk 31700-93

Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009

Dossier: Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009


52,7 %
47,3 %

Verdonk

SGP

VVD

PvdA

PvdD

SP

CDA

PVV

GL

CU

D66


nr. 93
BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 juni 2009

Tijdens het Algemeen Overleg over Grensoverschrijdende Samenwerking van 28 januari 2009 (31 700 VII, nr. 69) heeft het lid van de Tweede Kamer de heer Alexander Pechtold gevraagd om een overzicht van grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden in Europa. Hierbij stuur ik u een notitie met een overzicht van de verschillende vormen van samenwerkingsverbanden in Europa.1 Tevens is in deze notitie een korte vergelijking gemaakt met de situatie in Nederland.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst