Kamerstuk 31700-80

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009; Brief minister over uitzettingen met chartermaatschappijen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009


20,0 %
80,0 %

PVV

D66

SGP

PvdD

SP

GL

PvdA

VVD

CDA

CU

Verdonk


nr. 80
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 september 2009

Bij brief van 2 september 2009 (31 700-XII-74/2009D40342) vraagt de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat mij om de schriftelijke vragen van de leden Roemer en Van Velzen, over uitzettingen met chartermaatschappijen, uiterlijk 4 september 12.00 uur te beantwoorden. Vanwege de nog niet afgeronde interdepartementale afstemming kan ik helaas niet aan dit verzoek voldoen. Ik doe mijn uiterste best om u de antwoorden op deze vragen voor het AO van 9 september 2009 toe te sturen.

De minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings