Kamerstuk 31700-64

Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2009

Dossier: Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2009


44,7 %
54,7 %

CU

CDA

D66

Verdonk

PvdD

SP

SGP

PVV

PvdA

GL

VVD


nr. 64
BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 juli 2009

Hierbij bied ik u het jaarverslag 2008 van het Staatstoezicht op de Mijnen aan.1

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt toezicht op de naleving van wettelijke regelingen die van toepassing zijn op de opsporing, winning en transport van delfstoffen en aardwarmte en de opslag van stoffen.

Het jaarverslag geeft een overzicht van het door SodM uitgevoerde toezicht en gaat daarnaast onder andere in op de samenwerking tussen SodM en andere toezichthouders en de adviserende rol die SodM ook heeft.

De minister van Economische Zaken,

M. J. A. van der Hoeven