Kamerstuk 31700-151

Vaststelling begroting Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

Dossier: Vaststelling begroting Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009


nr. 151
BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 juni 2009

Onder verwijzing naar artikel 20 van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven doe ik u hierbij toekomen het jaarverslag 2008 van de commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.1

De minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin