Kamerstuk 31700-146

Vaststelling begroting Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

Dossier: Vaststelling begroting Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009


44,7 %
55,3 %

PVV

D66

PvdA

SGP

Verdonk

PvdD

SP

VVD

CDA

GL

CU


nr. 146
MOTIE VAN HET LID ULENBELT C.S.

Voorgesteld 23 juni 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de integriteit van de Staat bij de afwikkeling van de brand in het Catshuis in het geding is;

besluit om een parlementaire enquête in te stellen naar de gang van zaken rond de brand in het Catshuis;

verzoekt het Presidium om zo snel mogelijk een werkgroep in te stellen die de voorbereiding van de parlementaire enquête ter hand neemt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt

Teeven

Pechtold

Van Gent