Kamerstuk 31700-14

Vaststelling begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2009

Dossier: Vaststelling begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2009


24,7 %
75,3 %

PvdA

Verdonk

PvdD

GL

PVV

VVD

SGP

CU

SP

CDA

D66


nr. 14
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 maart 2009

Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Financiën, afschriften1 van de Maartcirculaire 2009 van het gemeentefonds en provinciefonds die ik heb verzonden aan de gemeente- en provinciebesturen.

Deze maartcirculaires bevatten informatie over de nacalculatie van het accres van het uitkeringsjaar 2008 en de verrekening van de behoedzaamheidsreserves.

Deze behoedzaamheidsreserves worden ingehouden op de uitkering van het gemeentefonds en provinciefonds om eventuele tegenvallers in de ontwikkeling van het accres op te vangen.

De kernboodschap is dat het accrespercentage op 6,49% is uitgekomen en dat de behoedzaamheidsreserve gemeentefonds voor 37,9% wordt uitgekeerd. De behoedzaamheidsreserve provinciefonds wordt voor 41% uitgekeerd.

Beide circulaires zijn ook geplaatst op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten