Kamerstuk 31700-117

Vaststelling begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009

Dossier: Vaststelling begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009


86,0 %
14,0 %

SGP

SP

VVD

Verdonk

CU

GL

PVV

PvdA

CDA

D66

PvdD


nr. 117
GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DAM EN PETERS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 114

Voorgesteld 2 juli 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat een consortium van Siemens AG en Nokia Corporation, genaamd Nokia Siemens Networks, in 2008 geavanceerde technologie voor internetfiltering en -controle aan Iran heeft geleverd;

overwegende, dat mede dankzij deze technologie het regime gemakkelijker toegang tot het internet heeft kunnen beperken en controleren;

van mening, dat in dit licht de levering van technologie voor internetfiltering en -controle door het Siemens AG en Nokia Corporation aan het Iraanse regime betreurd moet worden;

roept het consortium van Siemens en Nokia op om de gelden die verdiend zijn en worden met de levering van de betreffende technologie aan Iran ter beschikking te stellen aan lokale of internationale organisaties die het veilige en vrije gebruik van nieuwe media in Iran bevorderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dam

Peters