Kamerstuk 31700-115

Vaststelling begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009

Dossier: Vaststelling begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009


100,0 %
0,0 %

Verdonk

PvdD

GL

VVD

PVV

CDA

CU

SP

D66

SGP

PvdA


nr. 115
MOTIE VAN HET LID PETERS

Voorgesteld 2 juli 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat rondom de verkiezingen in Iran honderden demonstranten zijn opgepakt, veel gewonden zijn gevallen en activisten onderdrukt;

verzoekt de regering zich via haar ambassade in Teheran maximaal in te zetten voor vrijlating van de gevangenen en verbetering van hun situatie en die van de gewonden en onderdrukten, de daarvoor benodigde middelen en menskracht vrij te maken en de Kamer op de hoogte te houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters