Wetsvoorstel 34775 -

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
Besluitenlijst 2018A019497
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 20 april 2018. Toezending kabinetsreactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer 'Niet-belastingontvangsten' - 34775-823

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

17 mei 2018

Besluitenlijst 2018A018769
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 20 april 2018. Toezending kabinetsreactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer 'Niet-belastingontvangsten' - 34775-82

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

30 april 2018

Besluitenlijst 2017A0382110
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 5 februari 2018. Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) onderwerpen 2017/2018 - 34775-80

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

14 maart 2018

Besluitenlijst 2017A0426914
Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 20 februari 2018. Reactie op het verzoek van het lid Asscher, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 februari 2018, over de eerste 100 dagen van het kabinet-Rutte III - 34775-81

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het aangevraagde plenaire 30-leden debat.

9 maart 2018

Besluitenlijst 2017A006668
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 5 februari 2018. Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) onderwerpen 2017/2018 - 34775-80

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

8 maart 2018

Besluitenlijst 2017A0322610
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 5 februari 2018. Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) onderwerpen 2017/2018 - 34775-80

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: De betreffende vaste commissies attenderen op de brief en verzoeken de behandeling desgewenst over te nemen.

23 februari 2018

Besluitenlijst 2017A0220712
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 7 december 2017. Beantwoording vragen commissie over de Startnota (vertaling van de financiële afspraken uit het Regeerakkoord) - 34775-79

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Aanhouden tot ontvangst in januari 2018 van het feitenrelaas van de staatssecretaris van Financiën over de problemen met de aangiften schenk- en erfbelasting.

21 december 2017

Besluitenlijst 2017A0220712
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 3 november 2017. Startnota (vertaling van de financiële afspraken uit het Regeerakkoord) - 34775-54

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Aanhouden tot ontvangst in januari 2018 van het feitenrelaas van de staatssecretaris van Financiën over de problemen met de aangiften schenk- en erfbelasting.

21 december 2017

Besluitenlijst 2017A0220410
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 29 november 2017. Het Blauwe Boekje: De economie en begroting in grafieken en tabellen - 34775-78

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Financiën

7 december 2017

Besluitenlijst 2017A0220410
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 27 november 2017. Stand van zaken fiscale regelingen - 34775-77

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over ontwikkelingen in begroten en verantwoorden in april 2018.

7 december 2017

Besluitenlijst 2017A0220410
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 23 november 2017. EU-gerelateerde aandachtspunten ontwerpbegroting 2018 - 34775-76

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

7 december 2017

Verslag
Besluitenlijst 2017A0353214
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 3 november 2017. Startnota (vertaling van de financiële afspraken uit het Regeerakkoord) - 34775-54

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Betrekken bij de Algemene Financiële Beschouwingen / begrotingsbehandeling Financiën en Nationale Schuld (IX).
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 16 november 2017 te 14.00 uur.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Financiën

13 november 2017

Besluitenlijst 2017A022009
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 3 oktober 2017. Beantwoording vragen commissie over de Macro Economische Verkenning (MEV) 2018 - 34775-7

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Betrekken bij de Algemene Financiële Beschouwingen / begrotingsbehandeling Financiën/Nationale Schuld.

13 oktober 2017

Verslag
Verslag
Verslag