Wetsvoorstel 34351 -
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
Besluitenlijst 2017A0414311
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 9 mei 2018. Antwoord op vragen commissie over de reactie op verzoek van de commissie over de brief van mevrouw J.K. inzake het nieuwe dagloonbesluit en de uitvoering daarvan door het UWV - 34351-27

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over SUWI-onderwerpen.

24 mei 2018

Besluitenlijst 2017A041389
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 5 februari 2018. Onderzoek 'Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten in de Wwz' - 34351-26

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid op 14 februari 2018.

22 februari 2018

Besluitenlijst 2017A0413611
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 18 december 2017. Voorgenomen wijziging van regelgeving over dagloonberekening bij ziekte in de referteperiode - 34351-25

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid op 14 februari 201

24 januari 2018

Besluitenlijst 2017A0224411
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 5 juli 2017. Vierde voortgangsbrief inzake Wet werk en zekerheid (Wwz) - 34351-24

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid.

7 september 2017

Besluitenlijst 2017A005188
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 19 april 2017. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen en de Tijdelijke regeling eenmalige tegemoetkoming Dagloonbesluit werknemersverzekeringen - 34351-23

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over SUWI-onderwerpen op 13 september 2017.

10 mei 2017

Besluitenlijst 2016A014329
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 1 december 2016. Derde voortgangsbrief Wet werk en zekerheid (Wwz) - 34351-22

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid.

14 december 2016

Besluitenlijst 2016A014298
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 26 oktober 2016. Dagloonbesluit WW - 34351-21

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid van 27 oktober 2016. Europese aangelegenheden

2 november 2016

Besluitenlijst 2016A0142810
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 6 oktober 2016. Antwoorden op vragen commissie over het Dagloonbesluit WW en eenmalige tegemoetkoming - 34351-20

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 27 oktober 2016.

12 oktober 2016

Besluitenlijst 2016A0142712
Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 15 september 2016. Reactie op het verzoek van het lid Ulenbelt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 13 september 2016, over het kabinetsstandpunt over de werking van de Wet werk en zekerheid - 34351-19

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het aangevraagde dertigledendebat over de uitspraak van de minister-president over de Wet Werk en Zekerheid

28 september 2016

Besluitenlijst 2015A049009
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 juni 2016. Tweede voortgangsbrief Wet werk en zekerheid (Wwz) - 34351-18

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het bericht 'Wet Werk en Zekerheid werkt averechts'

6 juli 2016

Besluitenlijst 2016A019168
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 21 april 2016. Oplossingen voor knelpunten op de arbeidsmarkt - 34351-17

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

26 april 2016

Besluitenlijst 2016A019168
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 21 april 2016. Aanpassing Wet werk en zekerheid en indiening Tweede nota van wijziging inzake wetsvoorstel arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie - 34351-16

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire behandeling van de Regeling van de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/67/EU inzake de handhaving van de detacheringsrichtlijn en tot wijziging van de IMI-verordening over de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (34 408) op 26 april 201

26 april 2016

Verslag
Besluitenlijst 2015A048935
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 7 april 2016. Vraag over zwangere wetenschappers en verlenging contract - 34351-14

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

13 april 2016

Besluitenlijst 2015A0487612
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 januari 2016. Aanstelling verkenner seizoensarbeid en ketenbepaling uit de Wet werk en zekerheid - 34351-2

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de Wet werk en zekerheid op 9 maart 201

20 januari 2016

Besluitenlijst 2015A0160110
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 27 november 2015. Opzet evaluatie Wet werk en zekerheid (Wwz) en eerste beeld invoering Wwz - 34351-1

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Wet werk en zekerheid (Wwz).

9 december 2015