Wetsvoorstel 34350 - 30 november 2015
Indiener: Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Onbekend
Memorie van toelichting
Voorstel van wet