Wetsvoorstel 34300 -

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
Besluitenlijst 2016A0310124
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 juli 2016. Rapport Studiegroep Duurzame Groei - 34300-76

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

15 september 2016

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2015A051239
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 juli 2016. Advies van de 15e Studiegroep Begrotingsruimte - 34300-74

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

7 juli 2016

Besluitenlijst 2015A051239
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 juli 2016. Prijs- en wisselkoersschommelingen Defensie - 34300-75

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

7 juli 2016

Besluitenlijst 2015A051229
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15 juni 2016. Spoedeisende wetsvoorstellen voor of per 1 januari 2017 of in de eerste helft van 2017 - 34300-73

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: De minister van Financiën zal worden verzocht de Kamer te informeren over de stand van zaken van het wetsvoorstel ter implementatie van het UBO-register.

30 juni 2016

Besluitenlijst 2015A048987
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15 juni 2016. Spoedeisende wetsvoorstellen voor of per 1 januari 2017 of in de eerste helft van 2017 - 34300-73

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Ter informatieOverig

29 juni 2016

Besluitenlijst 2016A0282912
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15 juni 2016. Spoedeisende wetsvoorstellen voor of per 1 januari 2017 of in de eerste helft van 2017 - 34300-738

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Ter informatie.

23 juni 2016

Besluitenlijst 2015A0506814
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15 juni 2016. Spoedeisende wetsvoorstellen voor of per 1 januari 2017 of in de eerste helft van 2017 - 34300-73

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

23 juni 2016

Verslag
Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2015A0506617
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 18 mei 2016. Rijksbreed wetgevingsprogramma met een bezuinigingsdoelstelling - 34300-71

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag en Slotwet 2015 Ministerie van Veiligheid en Justitie op 23 juni 2016.

31 mei 2016

Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2015A048478
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 24 september 2015. Aanbieding van het rapport "Raming van belastingontvangsten; Aandachtspunten bij de interpretatie van de ramingcijfers in budgettaire nota’s" - 34300-44

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het - nog te plannen - algemeen overleg over financieel-inhoudelijke rapporten van de Algemene Rekenkamer

29 januari 2016

Besluitenlijst 2015A048478
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 12 januari 2016. Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer over "Raming van belastingontvangsten; Aandachtspunten bij de interpretatie van de ramingcijfers in budgettaire nota’s" - 34300-70

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het - nog te plannen - algemeen overleg over financieel-inhoudelijke rapporten van de Algemene Rekenkamer

29 januari 2016

Besluitenlijst 2015A048478
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 10 december 2015. Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Raming van belastingontvangsten; Aandachtspunten bij de interpretatie van de ramingscijfers in budgettaire nota’s" - 34300-66

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het - nog te plannen - algemeen overleg over financieel-inhoudelijke rapporten van de Algemene Rekenkamer

29 januari 2016

Besluitenlijst 2016A00194
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 11 december 2015 Spoedeisende wetsvoorstellen (Veiligheid en Justitie) - 34300-67

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

21 januari 2016

Verslag
Besluitenlijst 2015A0392410
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 25 september 2015. Beantwoording vragen commissie over de Miljoenennota 2016, over de internetbijlagen en over het “Bijlagenboek” - 34300-45

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds betrokken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB) /

8 oktober 2015

Besluitenlijst 2015A0392410
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 24 september 2015. Aanbieding van het rapport "Raming van belastingontvangsten; Aandachtspunten bij de interpretatie van de ramingcijfers in budgettaire nota’s" - 34300-44

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de minister van Financiën en/of aan de Rekenkamer vaststellen op donderdag 12 november 2015 te 14.00 uur.

8 oktober 2015

Besluitenlijst 2014A0498316
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15 september 2015. Rijksbreed wetgevingsprogramma met een bezuinigingsdoelstelling - 34300-4

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

2 oktober 2015

Besluitenlijst 2015A0280313
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 september 2015. Adviesaanvraag Studiegroep Begrotingsruimte - 34300-5

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

24 september 2015

Besluitenlijst 2015A0280313
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15 september 2015. Rijksbreed wetgevingsprogramma met een bezuinigingsdoelstelling - 34300-4

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Ter informatie.Europa

24 september 2015