Wetsvoorstel 34104 -
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2017A0382519
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 15 mei 2018. Rapporten in het kader van het wetsvoorstel “toegang Wet langdurige zorg (Wlz) voor cliënten met een psychische stoornis” - 34104-221

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wlz-GGZ d.d. 5 juli 201

24 mei 2018

Besluitenlijst 2017A0382519
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 17 mei 2018 - Maatwerk in de Wlz-zorg thuis - 34104-222

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te houden algemeen overleg Wlz.

24 mei 2018

Besluitenlijst 2018A018319
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 13 april 2018. Informatie over de onderzoeken ten behoeve van het wetsvoorstel “toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis” - 34104-218

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor een apart algemeen overleg Wlz/GGZ. (2 uur)

26 april 2018

Verslag
Besluitenlijst 2017A0382311
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 23 maart 2018. Voortgangsrapportage Wet langdurige zorg (Wlz) - 34104-208

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds behandeld bij het verzameloverleg: Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten d.d. 28 maart 2018.

12 april 2018

Besluitenlijst 2018A0106910
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 22 maart 2018. Stand van zaken toegang Wlz voor mensen met een psychische stoornis - 34104-207

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor Verzameloverleg: Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten d.d. 28 maart 2018. Overig

30 maart 2018

Besluitenlijst 2018A006119
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 14 februari 2018. Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 31 januari 2018, over wachttijden in verpleeghuizen voor dementerenden - 34104-205

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrokken bij Verzameloverleg: Ouderenmishandeling / Ouderenzorg / Verpleeghuiszorg d.d. 15 februari 2018.
Besluit: Betrekken bij het nog te plannen dertigledendebat over wachttijden in verpleeghuizen voor dementerenden.

23 februari 2018

Verslag
Besluitenlijst 2018A003689
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 1 februari 2018. Twee deelrapporten: Beleidsparticipatie in de Wmo 2015 en De Wmo 2015 in praktijk - 34104-204

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor verzameloverleg: Wmo / Mantelzorg / Maatschappelijke opvang / Hulpmiddelenbeleid d.d. 15 maart 2018. Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

8 februari 2018

Besluitenlijst 2017A0381812
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 22 december 2017. Rapport ‘Voor elkaar? Stand van de informele hulp in 2016’ - 34104-203

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor Verzameloverleg: Wmo / Mantelzorg / Maatschappelijke opvang / Hulpmiddelenbeleid d.d. 15 maart 2018.

25 januari 2018

Besluitenlijst 2017A0223411
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 4 december 2017. Samenvattend rapport Wet langdurige zorg 2016-2017 - 34104-201

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wlz / Pgb / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten3

20 december 2017

Besluitenlijst 2017A0223411
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 11 december 2017. Doorlooptijden bij CIZ - 34104-202

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wlz / Pgb / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten.

20 december 2017

Besluitenlijst 2017A022339
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 17 november 2017 - Maatregelen om stapeling van zorgkosten te beperken - 34104-199

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Eigen bijdragen in de zorg

6 december 2017

Besluitenlijst 2017A022339
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 24 november 2017. Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken inzake de openstelling van de Wlz voor ggz-cliënten - 34104-200

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds geagendeerd/betrokken bij het algemeen overleg GGZ d.d. 29 november 2017.
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten

6 december 2017

Besluitenlijst 2017A0223133
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 6 april 2017. Resultaten van een onderzoek naar voorspellers van gebruik en kosten in de ouderenzorg - 34104-173

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

9 november 2017

Besluitenlijst 2017A0223133
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 26 februari 2016. Waardig leven met zorg - 34104-105

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Ouderenzorg/Verpleeghuiszorg

9 november 2017

Besluitenlijst 2017A0223133
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 11 september 2017. Reactie op verzoek commissie inzake berichtgeving wachttijd voor dementerende ouderen voor verpleeghuisplek - 34104-192

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

9 november 2017

Besluitenlijst 2017A0223133
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 december 2016. Gezamenlijk advies van de NZa en het Zorginstituut Nederland over het maatwerkprofiel - 34104-156

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg24

9 november 2017

Besluitenlijst 2017A0223133
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 februari 2017. BMC-rapport ‘Toegang tot zorg vanuit de Wet langdurige zorg’ - 34104-170

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

9 november 2017

Besluitenlijst 2017A0223133
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 april 2017. Rapport Passend onderzoek effectiviteit langdurige zorg - 34104-174

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

9 november 2017

Besluitenlijst 2017A0223133
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 april 2017. Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken bij de kapitaallasten care - 34104-175

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

9 november 2017

Besluitenlijst 2017A0223133
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 mei 2017. Voortgangsrapportage Wet langdurige zorg (Wlz) - 34104-177

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

9 november 2017

Besluitenlijst 2017A0223133
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 september 2017. Afschrift brief NZa over cliëntondersteuning en wachtenden in de Wlz - 34104-193

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

9 november 2017

Besluitenlijst 2017A0223133
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 21 maart 2017. Samenvattend rapport NZa uitvoering Wet langdurige zorg 2015/2016 - 34104-171

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Wlz

9 november 2017

Besluitenlijst 2017A022307
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 17 oktober 2017. Definitieve kaderbrief Wet langdurige zorg 2018 - 34104-197

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Wet langdurige zorg (algemeen overleg thans controversieel verklaard)

26 oktober 2017

Besluitenlijst 2017A022307
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 oktober 2017 - Pakketadvies positionering behandeling in de Wet langdurige zorg (Wlz) - 34104-198

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Wet langdurige zorg (algemeen overleg thans controversieel verklaard)

26 oktober 2017

Besluitenlijst 2017A0222910
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 september 2017. Budgettair kader Wlz 2017 - 34104-194

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

11 oktober 2017

Besluitenlijst 2017A0222910
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 oktober 2017. NIVEL rapport “Evaluatie van de wijkverpleging: ervaringen van cliënten, mantelzorgers en zorgprofessionals” - 34104-196

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Wijkverpleging.

11 oktober 2017

Besluitenlijst 2017A0222910
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 25 september 2017. Reactie op het verzoek van het lid Marijnissen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 september 2017, over de bezuinigingen in de ouderenzorg - 34104-195

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrokken bij plenair dertigledendebat (Marijnissen) over de bezuinigingen in de ouderenzorg op 27 september 201

11 oktober 2017

Besluitenlijst 2017A029967
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 11 september 2017. Reactie op verzoek commissie inzake berichtgeving wachttijd voor dementerende ouderen voor verpleeghuisplek - 34104-192

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Verpleeghuiszorg (algemeen overleg thans controversieel verklaard).2

28 september 2017

Besluitenlijst 2017A029967
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 september 2017 - 34104-193

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Wlz (algemeen overleg thans controversieel verklaard).

28 september 2017

Besluitenlijst 2017A0222716
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 augustus 2017. Fusie Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd - 34104-191

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

14 september 2017

Verslag
Besluitenlijst 2017A018309
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 mei 2017. Reactie op verzoek commissie om stand van zakenbrief inzake Fokuswonen en antwoord op aanvullende vragen - 34104-179

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor een nog voor het zomerreces te voeren algemeen overleg Fokuswonen (3 uur)

9 juni 2017

Besluitenlijst 2016A048566
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 mei 2017. Voortgangsrapportage Wet langdurige zorg (Wlz) - 34104-177

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Wlz (algemeen overleg is thans controversieel verklaard)3

24 mei 2017

Besluitenlijst 2016A048559
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 april 2017. Rapport Passend onderzoek effectiviteit langdurige zorg - 34104-174

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Wlz (algemeen overleg is thans controversieel verklaard)

10 mei 2017

Besluitenlijst 2016A048559
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 april 2017. Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken bij de kapitaallasten care - 34104-175

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Wlz (algemeen overleg is thans controversieel verklaard)
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een reactie te geven op het Jaarverslag van het Waarborgfonds voor de Zorgsector met betrekking tot de kapitaallasten.

10 mei 2017

Besluitenlijst 2016A048546
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 6 april 2017. Resultaten van een onderzoek naar voorspellers van gebruik en kosten in de ouderenzorg - 34104-173

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Ouderenzorg (algemeen overleg is thans controversieel verklaard)

19 april 2017

Besluitenlijst 2017A0078818
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 december 2016. Gezamenlijk advies van de NZa en het Zorginstituut Nederland over het maatwerkprofiel - 34104-156

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Gehandicaptenbeleid.

12 april 2017

Besluitenlijst 2017A0078818
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 februari 2017. Beleidsreactie op het gezamenlijk advies van de NZa en het Zorginstituut Nederland over het maatwerkprofiel - 34104-167

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Gehandicaptenbeleid.

12 april 2017

Besluitenlijst 2017A0078818
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 februari 2017. Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten - 34104-169

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor een separaat algemeen overleg na ontvangst impactanalyse.

12 april 2017

Besluitenlijst 2017A0078818
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 februari 2017. BMC-rapport ‘Toegang tot zorg vanuit de Wet langdurige zorg’ - 34104-170

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Wlz (algemeen overleg is thans controversieel verklaard)

12 april 2017

Besluitenlijst 2017A0071537
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 februari 2017. Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten - 34104-169

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Niet controversieel verklaard.

5 april 2017

Besluitenlijst 2017A0071537
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 februari 2017. BMC-rapport ‘Toegang tot zorg vanuit de Wet langdurige zorg’ - 34104-170

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Niet controversieel verklaard.

5 april 2017

Besluitenlijst 2017A0071537
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 21 maart 2017. Samenvattend rapport NZa uitvoering Wet langdurige zorg 2015/2016 - 34104-171

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Controversieel verklaren.

5 april 2017

Besluitenlijst 2017A0071537
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 december 2016. Versnellen uitvoeringstoets betreffende toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis - 34104-157

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Niet controversieel verklaren.

5 april 2017

Besluitenlijst 2017A0071537
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 26 februari 2016. Waardig leven met zorg - 34104-105

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Controversieel verklaren.

5 april 2017

Besluitenlijst 2017A0071537
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 december 2016. Gezamenlijk advies van de NZa en het Zorginstituut Nederland over het maatwerkprofiel - 34104-156

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.31

5 april 2017

Besluitenlijst 2016A0485010
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 januari 2017. CBS-onderzoekrapport “Kwantitatief onderzoek verandering in eigen bijdrage langdurig zorggebruikers” - 34104-165

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wijkverpleging/Palliatieve zorg op 1 februari 2017.

8 februari 2017

Besluitenlijst 2016A0484912
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 december 2016. Reactie op verzoek van het lid Bruins Slot, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 8 december 2016, over de toekomst van de langdurige wijkverpleging - 34104-155

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wijkverpleging/Palliatieve zorg d.d. 1 februari 2017.
Besluit: Betrekken bij het nog te plannen Plenair debat over de toekomst van de langdurige wijkverpleging

25 januari 2017

Besluitenlijst 2016A0484912
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 december 2016. Gezamenlijk advies van de NZa en het Zorginstituut Nederland over het maatwerkprofiel - 34104-156

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te houden algemeen overleg Wet langdurige zorg

25 januari 2017

Besluitenlijst 2016A0484912
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 december 2016. Versnellen uitvoeringstoets betreffende toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis - 34104-157

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wijkverpleging/Palliatieve zorg op 1 februari 201

25 januari 2017

Besluitenlijst 2016A0484912
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 december 2016. Verkennend onderzoek naar “Tarieven vervoer van en naar de dagbesteding Wlz” van de Nederlandse Zorgautoriteit - 34104-158

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Doelgroepenvervoer/Valys op 16 februari 2017.

25 januari 2017

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2016A0452414
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 november 2016. Voortgangsbrief over de zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag - 34104-148

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Intensieve kindzorg op 8 december 201

17 november 2016

Besluitenlijst 2016A0452414
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 november 2016. Beleidsreactie wachtlijstonderzoek langdurige zorg - 34104-147

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wlz op 24 november 201

17 november 2016

Besluitenlijst 2016A0452414
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 november 2016. Kader- en voorhangbrief langdurige zorg 2017 - 34104-149

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wlz op 24 november 2016.

17 november 2016

Besluitenlijst 2016A0257913
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 september 2016. Stand van zaken over toezending voortgangsrapportage intensieve kindzorg - 34104-140

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Intensieve kindzorg (plannen november/december: 3 uur)

13 oktober 2016

Besluitenlijst 2016A0257913
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 oktober 2016. Antwoorden op vragen commissie inzake de voorhang experimenten persoonsvolgende bekostiging - 34104-141

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Aanmelden voor plenair VSO op verzoek van dhr. Van Gerven

13 oktober 2016

Besluitenlijst 2016A025779
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 september 2016. Verhoging budgettair kader Wlz en eerstelijnsverblijf - 34104-139

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wlz op 24 november 201

29 september 2016

Besluitenlijst 2016A0257617
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 juli 2016. Maximale effecten Wlz - 34104-134

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wlz (plannen: 3 uur)

15 september 2016

Besluitenlijst 2016A0257617
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 augustus 2016. Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 juni 2016, over vastgoed in de langdurige zorg - 34104-137

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Vastgoed care (plannen: 3 uur)

15 september 2016

Besluitenlijst 2016A0257617
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 2 september 2016. Voortgangsrapportage Wlz: van zorgvuldige invoering naar praktijkvernieuwing gericht op welbevinden - 34104-138

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wlz (plannen: 3 uur)

15 september 2016

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2015A0535910
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 juni 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over waardig leven met zorg - 34104-131

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Wlz

29 juni 2016

Besluitenlijst 2015A0535910
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 juni 2016. Voorhangbrief experimenten persoonsvolgende bekostiging (Herdruk) - 34104-129

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 14 juli 2016.

29 juni 2016

Besluitenlijst 2016A0269411
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 juni 2016. Antwoorden op vragen commissie over de voorhangbrief experiment proeftuinen meerzorg 2.0 - 34104-126

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

16 juni 2016

Besluitenlijst 2016A0269411
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 mei 2016. Eerstelijns verblijf in de Zorgverzekeringswet per 2017 - 34104-125

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Pakketbeheer d.d. 16 juni 2016.

16 juni 2016

Besluitenlijst 2016A0269411
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 juni 2016. Voortgangsbrief intensieve kindzorg - 34104-127

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg inzake Intensieve Kindzorg (IKZ) op 9 juni jl.

16 juni 2016

Besluitenlijst 2016A0269411
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 juni 2016. Bekostiging wijkverpleging 2017 - 34104-128

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Wijkverpleging d.d. 14 juni 201

16 juni 2016

Besluitenlijst 2015A0535610
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 april 2016. Aanbieding Vilans rapportage Wet Langdurige Zorg (WLZ) 2015 monitor signalen van zorgaanbieders - 34104-124

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Wlz

19 mei 2016

Besluitenlijst 2015A053549
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 april 2016. Indicatiestelling CIZ - 34104-123

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Wlz

28 april 2016

Besluitenlijst 2015A0535311
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 april 2016. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake het rapport ‘Societal Impact of Wireless Revolution in the Netherlands and Possible Measures’ van de Rijksuniversiteit Groningen - 34104-122

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Patiëntveiligheid.Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

14 april 2016

Verslag
Besluitenlijst 2015A053529
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 21 maart 2016. Voorhangbrief experiment proeftuinen meerzorg 2.0 - 34104-118

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 14 april 2016.

31 maart 2016

Verslag
Besluitenlijst 2015A0535110
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 25 februari 2016. Reactie op verzoek van het lid Bergkamp om uiterlijk 26 februari 2016 de Vernieuwingsagenda Wlz aan de Kamer te sturen - 34104-104

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

16 maart 2016

Besluitenlijst 2015A0535110
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 maart 2016. Planning adviesaanvraag Zorginstituut over ADL-clusterwonen - 34104-111

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Desgewenst betrokken bij plenair VAO Fokuswonen op 10 maart jl.OverigGeen agendapuntenRondvraag

16 maart 2016

Besluitenlijst 2016A002959
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 26 februari 2016. Waardig leven met zorg - 34104-105

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Inbrengdatum voor een schriftelijk overleg vastgesteld op 10 maart 2016.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg (3 uur plannen in april)

3 maart 2016

Besluitenlijst 2015A053498
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 1 februari 2016. Aanbieding advies Zorginstituut Nederland (ZINL) over toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis - 34104-101

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Aangekondigde kabinetsreactie afwachten (voorjaar 2016)

17 februari 2016

Besluitenlijst 2015A053498
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 1 februari 2016. Antwoorden op vragen over het onderzoek dat de wachtlijsten voor verpleeghuizen een verkeerd beeld geven (Ftm.nl, 7 december 2015) - 34104-102

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Wet langdurige zorg (Wlz) op 3 maart 201

17 februari 2016

Besluitenlijst 2015A053489
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 januari 2016. Afwegingskader eerstelijns verblijf - 34104-100

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eerstelijnszorg op 17 maart 2016. OverigGeen agendapuntenRondvraag

4 februari 2016

Besluitenlijst 2015A0534712
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 december 2015. Afwegingskader toegang Wet langdurige zorg - 34104-98

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wlz op 3 maart 2016.

21 januari 2016

Besluitenlijst 2015A0534712
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 december 2015. Reactie op onderzoeksrapport “Vraag en aanbod van wijkverpleegkundigen 2015-2019” - 34104-99

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Wijkverpleging

21 januari 2016

Besluitenlijst 2015A0263111
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 26 november 2015. Afschrift aan NZa inzake budgettair kader Wlz 2015 en 2016 - 34104-86

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Wlz3

10 december 2015

Besluitenlijst 2015A0263111
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 30 november 2015. Meerzorg, maatwerk en daarmee samenhangende onderwerpen - 34104-87

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Wlz

10 december 2015

Besluitenlijst 2015A0263111
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 december 2015. Aanbieding CBS onderzoek Langdurige zorggebruikers - 34104-88

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Wlz

10 december 2015

Besluitenlijst 2015A0263111
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 25 november 2015. Budgettair kader Wlz 2015 en 2016 - 34104-85

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Wet langdurige zorg (Wlz) d.d. 17 december 201

10 december 2015

Besluitenlijst 2015A0263111
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 december 2014. Resultaten over aanpak rondom de wachtlijsten in de verzorgings- en verpleeghuizen - 34104-5

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Geagendeerd voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Ouderenzorg

10 december 2015

Besluitenlijst 2015A026338
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 november 2015. Stand van zakenbrief over het FokusWonen - 34104-84

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Fokuswonen d.d. 9 december 201

26 november 2015

Besluitenlijst 2015A0263011
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 2 november 2015. Derde voortgangsrapportage hervorming van de langdurige zorg (HLZ) - 34104-83

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wmo te plannen vóór het Kerstreces (3 uur)
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wlz te plannen vóór het Kerstreces (3 uur)

12 november 2015

Verslag
Besluitenlijst 2015A026287
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 2 oktober 2015. Kader- en voorhangbrief langdurige zorg 2016 - 34104-74

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Wlz

15 oktober 2015

Besluitenlijst 2015A026287
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 oktober 2015. Bekostiging intensieve kindzorg - 34104-81

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Wijkverpleging d.d. 15 oktober 2015. Overig

15 oktober 2015

Verslag
Besluitenlijst 2015A026278
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 september 2015. Afspraken over Wlz-cliënten in bestuurlijk overleg met VNG van 8 september 2015 - 34104-73

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten n.a.v. emailprocedure van 24 september 2015 inzake onderhavige kwestie

1 oktober 2015

Besluitenlijst 2015A0368013
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 september 2015. Nazending rapportages 2e voortgangsrapportage hervorming langdurige zorg - 34104-70

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz op 9 september 201

25 september 2015

Besluitenlijst 2015A0368013
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 september 2015. Informatie over een onderzoek naar de inkomenspositie van chronisch zieken - 34104-71

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz op 9 september 201

25 september 2015

Besluitenlijst 2015A0262515
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 juli 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsregels indicatiestelling Wlz 2015 - 34104-65

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz op 9 september 201

3 september 2015

Besluitenlijst 2015A0262515
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 juli 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over het rapport van de Algemene Rekenkamer 'Regionale verschillen in de langdurige zorg; Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken' - 34104-66

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz op 9 september 2015.
Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling

3 september 2015

Besluitenlijst 2015A0262515
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 juli 2015. Aanbieding rapport 'Verspilling in de langdurige zorg' - 34104-67

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Aangekondigde nadere kabinetsreactie afwachten.

3 september 2015

Besluitenlijst 2015A0262515
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 juli 2015. Voornemen vervallen WTZi-eis (Wet toelating zorginstellingen) voor logeeropvang in Wet langdurige zorg (Wlz) - 34104-68

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Aangekondigd wijzigingsvoorstel afwachten.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz op 9 september 2015.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken het wijzigingsvoorstel voor genoemd algemeen overleg toe te zenden.

3 september 2015

Verslag
Besluitenlijst 2014A0514315
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 17 juni 2015. Eerstelijns verblijf en aanbieding van het advies voor de bekostiging van het eerstelijns verblijf van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) - 34104-60

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Eerstelijnszorg

2 juli 2015

Besluitenlijst 2014A0514315
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 juni 2015. Afschrift van de brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake het voorlopige budgettaire kader Wlz 2016 - 34104-61

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 8 juli 2015.

2 juli 2015

Besluitenlijst 2014A0514315
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 juni 2015. Kamerbrief keuzes in uitvoeringsstructuur Wlz (opschaling regio's, pilot DSW, verantwoordingsstructuur) - 34104-62

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz na het reces

2 juli 2015

Besluitenlijst 2014A0514315
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 25 juni 2015. Aanbieding Voortgangsrapportage HLZ, 2e kwartaal 2015 - 34104-63

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz (plannen: 4 uur)

2 juli 2015

Besluitenlijst 2014A0514315
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 17 juni 2015. Aanbieding van een erratum behorend bij het rapport "Regionale verschillen in de langdurige zorg" - 34104-59

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Desgewenst betrekken bij het na het reces te houden algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz

2 juli 2015

Besluitenlijst 2014A051427
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 9 juni 2015. Aanbieding rapport Regionale verschillen in de langdurige zorg; Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken - 34104-58

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Desgewenst betrekken bij te plannen algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz (na zomerreces)
Besluit: Inbreng verslag schriftelijk overleg heeft reeds plaatsgevonden op 11 juni 2015.

17 juni 2015

Besluitenlijst 2014A0513915
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 mei 2015. Reactie op brief van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake stand van zaken contourennota persoonsvolgende financiering - 34104-57

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Aangekondigde Vernieuwingsagenda Wlz afwachten (voor de zomer)

26 mei 2015

Besluitenlijst 2014A0513915
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 april 2015. Aanbieding afschrift van de brief aan gemeenten over de keukentafelgesprekken zoals genoemd in de brief inzake Voortgangsrapportage transitie HLZ - 34104-54

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Voortgang decentralisatie Wmo/Wlz op 30 april 201

26 mei 2015

Besluitenlijst 2014A0513915
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 april 2015. Vernieuwingsbrief zorg en ondersteuning dichtbij huis - 34104-55

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz d.d. 30 april 201

26 mei 2015

Besluitenlijst 2014A0513915
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 april 2015. Stand-van-zaken brief over de eigen bijdragen in de langdurige zorg - 34104-56

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz d.d. 30 april 2015.

26 mei 2015

Besluitenlijst 2015A017718
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 april 2015. Voortgangsrapportage transitie HLZ - 34104-25

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz op 30 april 2015.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om tijdig voor het algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz de in de voortgangsrapportage genoemde brief aan gemeenten over de keukentafelgesprekken toe te sturen en te duiden op welke wijze gemeenten actief zijn geïnformeerd over rechterlijke uitspraken

24 april 2015

Besluitenlijst 2015A017718
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 april 2015. Reactie op het verzoek van het lid Siderius, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 april 2015, over bezuinigingen op beschermd wonen die niet waren afgesproken - 34104-36

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz op 30 april 2015.
Besluit: Betrekken bij plenair 30-ledendebat (Siderius) over de Bezuinigingen op beschermd wonen

24 april 2015

Besluitenlijst 2015A017718
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 april 2015. Aanbieding voorlopige duiding van het eerstelijns verblijf van het Zorginstituut Nederland - 34104-37

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Aangekondigde kabinetsreactie afwachten
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Pakketmaatregelen d.d. 18 juni 2015.

24 april 2015

Besluitenlijst 2015A017718
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 april 2015 Wijkverpleging - 34104-38

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Wijkverpleging

24 april 2015

Besluitenlijst 2014A0513711
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 maart 2015. Antwoorden op de vragen van de commissie over de nahang wijziging Uitvoeringsbesluit WTZi - 34104-23

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

8 april 2015

Besluitenlijst 2014A0513711
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 25 maart 2015. Reactie op verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 maart 2015 over het bericht ‘Gemeente halveert dagbesteding dementie (en gevolgen voor GGZ en mantelzorger)' - 34104-24

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij plenair 30-ledendebat (Keijzer) inzake de inkoop van dagbesteding
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz op 30 april 201

8 april 2015

Besluitenlijst 2014A051367
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 maart 2015. Aanbieding verdiepend onderzoek "Zorg naar gemeenten, Weet u waar u aan toe bent?" van het programma Aandacht voor Iedereen (AVI) - 34104-22

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz op 30 april

25 maart 2015

Besluitenlijst 2014A051359
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 februari 2015. Voorhangbrief over de wijziging van de indexeringssystematiek langdurige zorg per 2015 - 34104-21

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz op 30 april

11 maart 2015

Besluitenlijst 2014A051359
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 februari 2015. Ter kennisneming beleidsregels indicatiestelling Wlz 2015 - 34104-20

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 25 maart 201

11 maart 2015

Besluitenlijst 2014A051347
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 februari 2015. Identiteitscontrole CIZ in het aanvragen van Wlz indicatiebesluiten door zorgaanbieders namens verzekerden - 34104-19

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz op 30 april 201

26 februari 2015

Verslag
Besluitenlijst 2014A0513310
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 januari 2015. Toezending van de voortgangsrapportages inzake hervorming langdurige zorg en decentralisatie Jeugdstelsel - 34104-17

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Er zal voor de zomer een tweetal algemeen overleggen gepland worden (eind april en eind juni), t.w. Decentralisatie Wmo/Langdurige zorg en Decentralisatie Jeugdzorg.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken voornoemde voortgangsrapportages decentralisaties uiterlijk in de eerste week van april aan de Kamer te sturen met het oog op overleggen in april, alsmede in juni a.s. deze voortgangsrapportages te sturen, op basis waarvan vóór het zomerreces nog algemeen overleggen kunnen worden gehouden.

12 februari 2015

Besluitenlijst 2014A051299
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 januari 2015. Aanbieding nahang wijziging Uitvoeringsbesluit WTZi - 34104-10

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 12 februari 201

29 januari 2015

Besluitenlijst 2014A0512610
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 december 2014. Resultaten over aanpak rondom de wachtlijsten in de verzorgings- en verpleeghuizen - 34104-5

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Ouderenbeleid5

15 januari 2015

Besluitenlijst 2014A053507
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 december 2014. Aanbieding Voortgangsrapportage HLZ (Hervorming Langdurige Zorg) - 34104-1

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Voortgang decentralisatie zorg op 11 december 201

18 december 2014

Besluitenlijst 2014A053507
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 december 2014. Reactie op verzoek van het lid Keijzer over duidelijkheid voor mensen met zware zorg - 34104-3

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg inzake Voortgang decentralisatie zorg op 11 december 2014.

18 december 2014

Besluitenlijst 2014A053507
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 december 2014. Beantwoording vragen van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over onder meer de intensieve kindzorg in relatie tot de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) - 34104-2

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg inzake Voortgang decentralisatie zorg op 11 december 201

18 december 2014