Wetsvoorstel 33940 - 28 mei 2014
Indiener: Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Onbekend
Lijst van vragen en antwoorden